Regression Analysis

Tworzy analizę regresyjną zbioru danych

Aby wykonać tę operację...

Choose Data - Statistics - Regression


Ikona notatki

Więcej informacji na temat analizy regresji: powiązany artykuł z Wikipedii.


Dane

Zakres wejściowy: Odniesienie zakresu danych do analizy.

Wyniki do: Odniesienie do lewej górnej komórki zakresu gdzie będą wyświetlone wyniki.

Grupowanie według

Wybierz, czy dane wejściowe mają układ kolumnowy lub wierszowy.

Wyjście typu regresji

Ustal typ regresji. Dostępne są trzy rodzaje:

Przykład

Następująca tabela zawiera próbki zjawiska fizycznego podjętego w odstępie 1 sekundy.

A

B

1

Time

Measurement

2

1

2.7

3

2

4.0

4

3

4.4

5

4

7.1

6

5

4.9

7

6

3.6

8

7

4.0

9

8

0.6

10

9

1.0

11

10

4.3


Wyniki trzech rodzajów analizy regresyjnej pomiarów w powyższej tabeli zostały przedstawione poniżej.

Regresja

Model regresji

Liniowy

Logarytmiczny

Potęgowy

R^2

0.1243901235

0.036283506

0.0884254697

Błąd standardowy

1.8692568609

1.9610483597

0.7746321053

Nachylenie

-0.2193939394

-0.4894112008

4.812672931

Punkt przecięcia

4.8666666667

4.3992268695

-0.3103085297

1

4.6472727273

4.3992268695

4.812672931

2

4.4278787879

4.0599928755

3.8812728356

3

4.2084848485

3.8615537101

3.4224061924

4

3.9890909091

3.7207588815

3.1301272785

5

3.7696969697

3.6115499281

2.9207204651

6

3.5503030303

3.5223197161

2.7600654308

7

3.3309090909

3.4468766468

2.6311476385

8

3.1115151515

3.3815248876

2.5243514679

9

2.8921212121

3.3238805506

2.4337544465

10

2.6727272727

3.2723159341

2.3554713075


Please support us!