Średnia ruchoma

Oblicza średnią ruchomą szeregu czasowego

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Dane - Statystyka - Średnia ruchoma


note

Więcej informacji na temat średniej ruchomej można znaleźć w odpowiednim artykule w Wikipedii.


Dane

Zakres wejściowy: Odniesienie zakresu danych do analizy.

Wyniki do: Odniesienie do lewej górnej komórki zakresu gdzie będą wyświetlone wyniki.

Przytnij zakres wejściowy do rzeczywistej zawartości danych

Zaznacz to pole, aby umożliwić przycięcie zakresu wejściowego do rzeczywistej zawartości danych przed obliczeniem średniej ruchomej. Przycinanie danych ignoruje nieużywane lub puste komórki po ostatniej niepustej komórce w zakresie wejściowym, zmniejszając w ten sposób obciążenie obliczeniowe średniej ruchomej w stosunku do rzeczywistych danych. To pole wyboru jest domyślnie włączone.

Grupowanie według

Wybierz, czy dane wejściowe mają układ kolumnowy lub wierszowy.

Parametry

Interwał: liczba próbek wykorzystanych do obliczenia średniej ruchomej.

Przykład

Poniższa tabela ma dwa szeregi czasowe, jeden reprezentujący funkcję impulsową w czasie t=0 i inną funkcję impulsową w czasie t=2.

A

B

1

1

0

2

0

0

3

0

1

4

0

0

5

0

0

6

0

0

7

0

0

8

0

0

9

0

0

10

0

0

11

0

0

12

0

0

13

0

0


Wyniki średniej ruchomej:

Kolumna 1

Kolumna 2

#N/D

#N/D

0.3333333333

0.3333333333

0

0.3333333333

0

0.3333333333

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

#N/D

#N/D


Prosimy o wsparcie!