Moving Average

Calculates the moving average of a time series

Aby wykonać tę operację...

Choose Data - Statistics - Moving Average


note

For more information on the moving average, refer to the corresponding Wikipedia article.


Dane

Zakres wejściowy: Odniesienie zakresu danych do analizy.

Wyniki do: Odniesienie do lewej górnej komórki zakresu gdzie będą wyświetlone wyniki.

Grupowanie według

Wybierz, czy dane wejściowe mają układ kolumnowy lub wierszowy.

Parameters

Interval: The number of samples used in the moving average calculation.

Przykład

Poniższa tabela ma dwa szeregi czasowe, jeden reprezentujący funkcję impulsową w czasie t=0 i inną funkcję impulsową w czasie t=2.

A

B

1

1

0

2

0

0

3

0

1

4

0

0

5

0

0

6

0

0

7

0

0

8

0

0

9

0

0

10

0

0

11

0

0

12

0

0

13

0

0


Results of the moving average:

Column 1

Column 2

#N/A

#N/A

0.3333333333

0.3333333333

0

0.3333333333

0

0.3333333333

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

#N/A

#N/A


Prosimy o wsparcie!