Covariance

Calculates the covariance of two sets of numeric data.

Aby wykonać tę operację...

Choose Data - Statistics - Covariance


The covariance is a measure of how much two random variables change together.

note

For more information on statistical covariance, refer to the corresponding Wikipedia article.


Dane

Zakres wejściowy: Odniesienie zakresu danych do analizy.

Wyniki do: Odniesienie do lewej górnej komórki zakresu gdzie będą wyświetlone wyniki.

Grupowanie według

Wybierz, czy dane wejściowe mają układ kolumnowy lub wierszowy.

Przykład

Następujące dane będą wykorzystane jako przykład

A

B

C

1

Matematyka

Fizyka

Biologia

2

47

67

33

3

36

68

42

4

40

65

44

5

39

64

60

6

38

43

7

47

84

62

8

29

80

51

9

27

49

40

10

57

49

12

11

56

33

60

12

57

13

26


The following table displays the results of the covariance of the sample data above.

Covariances

Column 1

Column 2

Column 3

Column 1

126.8099173554

Column 2

-61.4444444444

258.41

Column 3

-32

53.11

204.61


Prosimy o wsparcie!