Korelacja

Oblicza korelację dwóch zestawów danych liczbowych.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Dane - Statystyka - Korelacja


Współczynnik korelacji (wartość od -1 do +1) oznacza, jak silnie dwie zmienne są ze sobą powiązane. Możesz użyć funkcji WSP.KORELACJI lub statystyki danych, aby znaleźć współczynnik korelacji między dwiema zmiennymi.

Współczynnik korelacji +1 wskazuje na doskonałą korelację dodatnią.

Współczynnik korelacji -1 wskazuje na doskonałą korelację ujemną.

note

Więcej informacji na temat korelacji statystycznej można znaleźć w odpowiednim artykule w Wikipedii.


Dane

Zakres wejściowy: Odniesienie zakresu danych do analizy.

Wyniki do: Odniesienie do lewej górnej komórki zakresu gdzie będą wyświetlone wyniki.

Grupowanie według

Wybierz, czy dane wejściowe mają układ kolumnowy lub wierszowy.

Przykład

Następujące dane będą wykorzystane jako przykład

A

B

C

1

Matematyka

Fizyka

Biologia

2

47

67

33

3

36

68

42

4

40

65

44

5

39

64

60

6

38

43

7

47

84

62

8

29

80

51

9

27

49

40

10

57

49

12

11

56

33

60

12

57

13

26


Poniższa tabela przedstawia wyniki korelacji z przykładowych danych powyżej.

Korelacje

Kolumna 1

Kolumna 2

Kolumna 3

Kolumna 1

1

Kolumna 2

-0.4029254917

1

Kolumna 3

-0.2107642836

0.2309714048

1


Prosimy o wsparcie!