Analiza wariancji (ANOVA)

Tworzy analizę wariancji (ANOVA) danego zbioru danych

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Dane - Statystyka - Analiza wariancji (ANOVA)


ANOVA to skrót angielskiego terminu oznaczającego analizę wariancji (ANalysis Of VAriance). Tworzona jest analiza wariancji (ANOVA) danego zbioru danych.

note

Więcej informacji na temat analizy wariancji (ANOVA) można znaleźć w odpowiednim artykule w Wikipedii.


Dane

Zakres wejściowy: Odniesienie zakresu danych do analizy.

Wyniki do: Odniesienie do lewej górnej komórki zakresu gdzie będą wyświetlone wyniki.

Grupowanie według

Wybierz, czy dane wejściowe mają układ kolumnowy lub wierszowy.

Typ

Wybierz, czy analiza ma dotyczyć jednoczynnikowej czy dwuczynnikowej analizy wariancji (ANOVA).

Parametry

Alfa: poziom istotności testu.

Liczba wierszy na próbkę: określ liczbę wierszy próbki.

Przykład

Następujące dane będą wykorzystane jako przykład

A

B

C

1

Matematyka

Fizyka

Biologia

2

47

67

33

3

36

68

42

4

40

65

44

5

39

64

60

6

38

43

7

47

84

62

8

29

80

51

9

27

49

40

10

57

49

12

11

56

33

60

12

57

13

26


Poniższa tabela przedstawia wyniki analizy wariancji (ANOVA) powyższych przykładowych danych.

Analiza wariancji (ANOVA) - jeden czynnik

Alfa

0.05

Grupy

Liczba

Suma

Średnia

Wariancja

Kolumna 1

11

461

41.9090909091

139.4909090909

Kolumna 2

10

597

59.7

287.1222222222

Kolumna 3

10

447

44.7

227.3444444444

Źródło zmienności

SS

df

MS

F

P-wartość

F krytyczne

Między grupami

1876.5683284457

2

938.2841642229

4.3604117704

0.0224614952

3.340385558

W grupach

6025.1090909091

28

215.1824675325

Razem

7901.6774193548

30


Prosimy o wsparcie!