Statistics

Użyj danych statystycznych w programie Calc, aby wykonać kompleksową analizę danych

Aby pracować na kompleksowej analizie statystycznej lub inżynierskiej, można zaoszczędzić czas wykorzystując dane statystyczne programu Calc. Podając dane i parametry dla każdej analizy i zestawu narzędzi wykorzystujących odpowiednie funkcje statystyczne lub inżynierskie, aby obliczyć i wyświetlić wyniki w tabeli wyjściowej.

Sampling

Create a table with data sampled from another table.

Descriptive Statistics

Fill a table in the spreadsheet with the main statistical properties of the data set.

Analysis of Variance (ANOVA)

Produces the analysis of variance (ANOVA) of a given data set

Correlation

Calculates the correlation of two sets of numeric data.

Covariance

Calculates the covariance of two sets of numeric data.

Exponential Smoothing

Results in a smoothed data series

Moving Average

Calculates the moving average of a time series

Regression Analysis

Performs linear, logarithmic, or power regression analysis of a data set comprising one dependent variable and multiple independent variables.

Paired t-test

Calculates the paired t-Test of two data samples.

F-test

Calculates the F-Test of two data samples.

Z-test

Calculates the z-Test of two data samples.

Chi-square test

Calculates the Chi-square test of a data sample.

Fourier Analysis

Produces the Fourier analysis of a data set by computing the Discrete Fourier Transform (DFT) of an input array of complex numbers using a couple of Fast Fourier Transform (FFT) algorithms.

Prosimy o wsparcie!