ROK

Returns the year as a number according to the internal calculation rules.

note

Funkcja ta jest częścią standardu Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) w wersji 1.2. (ISO/IEC 26300:2-2015)


Składnia

ROK(liczba)

Liczba oznacza wewnętrzną wartość daty, dla której należy zwrócić rok.

Przykład

=ROK(1) zwraca wartość 1899

=ROK(2) zwraca wartość 1900

=ROK(33333,33) zwraca wartość 1991

=YEAR(DATEVALUE('2010-09-28')) returns 2010.

Prosimy o wsparcie!