NUM.TYG.OOO

Funkcja NUM.TYG.OOO przekształca numer tygodnia w roku na wewnętrzną postać wartości daty.

note

This function exists for interoperability with LibreOffice releases older than 5.1.0 and OpenOffice.org. It calculates week numbers for a week numbering system in that week number 1 is the week that contains the January 4th. This function does not provide interoperability with other spreadsheet applications. For new documents use the WEEKNUM or ISOWEEKNUM function instead.


Składnia

NUM.TYG.OOO(Liczba; Tryb)

Liczba oznacza liczbę wewnętrzną określającą datę.

Tryb określa początek tygodnia i typ obliczeń.

1 = niedziela

2 = poniedziałek (ISO 8601)

dowolna inna wartość = poniedziałek (ISO 8601)

note

Podczas wprowadzania dat w ramach formuł, ukośniki lub kreski są używane jako separatory daty oraz są interpretowane jako operatory arytmetyczne, dlatego daty wprowadzone w tym formacie nie są rozpoznawane jako daty, co też skutkuje błędnymi obliczeniami. Aby ustrzec się przed interpretacją dat w ramach formuł , należy użyć funkcji DATA, na przykład DATA(1954;7;20) lub też należy umieścić datę w cudzysłów i użyć notacji ISO 8601, na przykład "1954-07-20". Unikaj używania formatów daty zależnych ustawień regionalnych, takich jak "07/20/54". Jeśli dokument zostanie wczytany w programie z innymi ustawieniami regionalnymi, obliczenia mogą wygenerować błędy.


tip

Unambiguous conversion is possible for ISO 8601 dates and times in their extended formats with separators. If a #VALUE! error occurs, then unselect Generate #VALUE! error in - LibreOffice Calc - Formula, button Details... in section "Detailed Calculation Settings", Conversion from text to number list box.


Przykład

=WEEKNUM_OOO(DATE(1995;1;1);1) returns 1

=WEEKNUM_OOO(DATE(1995;1;1);2) returns 52. Week 1 starts on Monday, 1995-01-02.

Technical information

tip

This function is available since LibreOffice 5.1.


This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

ORG.LIBREOFFICE.WEEKNUM_OOO

Please support us!