NUM.TYG_OOO

Funkcja NUM.TYG_OOO przekształca numer tygodnia w roku na wewnętrzną postać wartości daty.

note

Ta funkcja zapewnia współpracę z wersjami LibreOffice starszymi niż 5.1.0 i OpenOffice.org. Oblicza numery tygodni dla systemu numeracji tygodni w tym tygodniu, numer 1 to tydzień zawierający 4 stycznia. Ta funkcja nie zapewnia interoperacyjności z innymi aplikacjami arkuszy kalkulacyjnych. W przypadku nowych dokumentów użyj zamiast tego funkcji NUM.TYG lub ISO.NUM.TYG.


Składnia

NUM.TYG_OOO(Liczba; Tryb)

Liczba oznacza liczbę wewnętrzną określającą datę.

Tryb określa początek tygodnia i typ obliczeń.

1 = niedziela

2 = poniedziałek (ISO 8601)

dowolna inna wartość = poniedziałek (ISO 8601)

note

Podczas wprowadzania dat w ramach formuł, ukośniki lub kreski są używane jako separatory daty oraz są interpretowane jako operatory arytmetyczne, dlatego daty wprowadzone w tym formacie nie są rozpoznawane jako daty, co też skutkuje błędnymi obliczeniami. Aby ustrzec się przed interpretacją dat w ramach formuł, należy użyć funkcji DATA, na przykład DATA(1954;7;20) lub też należy umieścić datę w cudzysłów i użyć notacji ISO 8601, na przykład "1954-07-20". Unikaj używania formatów daty zależnych ustawień regionalnych, takich jak "07/20/54". Jeśli dokument zostanie załadowany w programie z innymi ustawieniami regionalnymi, obliczenia mogą wygenerować błędy.


tip

Jednoznaczna konwersja jest możliwa dla dat i godzin ISO 8601 w ich rozszerzonych formatach z separatorami. Jeśli wystąpi błąd #ARG!, usuń zaznaczenie opcji Generuj błąd #ARG! w - LibreOffice Calc - Formuła, przycisk Szczegóły... w sekcji "Szczegółowe ustawienia obliczeń", pole listy Konwersja tekstu na liczbę .


Przykłady

=NUM.TYG_OOO(DATA(1995;1;1);1) zwraca 1

=NUM.TYG_OOO(DATA(1995;1;1);2) zwraca 52. Tydzień 1 rozpoczyna się w poniedziałek 02.01.1995.

Szczegóły techniczne

tip

Ta funkcja jest dostępna od wersji 5.1 LibreOffice.


Ta funkcja nie jest częścią standardu Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format. Przestrzeń nazw to

ORG.LIBREOFFICE.WEEKNUM_OOO

Prosimy o wsparcie!