NUM.TYG

Funkcja NUM.TYG przekształca numer tygodnia w roku na wewnętrzną postać wartości daty, jak zdefiniowano w standardzie ODF OpenFormula i jest kompatybilna z innymi arkuszami kalkulacyjnymi.

Obsługiwane są dwa systemy numerowania tygodni:

Systemowe

Description

System 1

The week containing January 1 is the first week of the year, and is numbered week 1.

System 2

The week containing the first Thursday of the year is the first week of the year, and is numbered week 1. That means that week number 1 of any year is the week that contains January 4th. ISO 8601 defines this system and that the week starts on Monday.


note

Funkcja ta jest częścią standardu Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) w wersji 1.2. (ISO/IEC 26300:2-2015)


Składnia

WEEKNUM(Liczba [; Tryb])

Liczba oznacza liczbę wewnętrzną określającą datę.

Tryb ustala początek tygodnia i system numerowania tygodnia. Parametr jest opcjonalny. Jeśli został pominięty, domyślna wartość wynosi 1.

System

Tryb

Dzień tygodnia

Systemowe 1

1

Niedziela

2

Poniedziałek

11

Poniedziałek

12

Wtorek

13

Środa

14

Czwartek

15

Piątek

16

Sobota

17

Niedziela

Systemowe 2

21

Poniedziałek (ISO 8601)

150

(ISO 8601, for interoperability with Gnumeric)


note

Podczas wprowadzania dat w ramach formuł, ukośniki lub kreski są używane jako separatory daty oraz są interpretowane jako operatory arytmetyczne, dlatego daty wprowadzone w tym formacie nie są rozpoznawane jako daty, co też skutkuje błędnymi obliczeniami. Aby ustrzec się przed interpretacją dat w ramach formuł , należy użyć funkcji DATA, na przykład DATA(1954;7;20) lub też należy umieścić datę w cudzysłów i użyć notacji ISO 8601, na przykład "1954-07-20". Unikaj używania formatów daty zależnych ustawień regionalnych, takich jak "07/20/54". Jeśli dokument zostanie wczytany w programie z innymi ustawieniami regionalnymi, obliczenia mogą wygenerować błędy.


tip

Unambiguous conversion is possible for ISO 8601 dates and times in their extended formats with separators. If a #VALUE! error occurs, then unselect Generate #VALUE! error in - LibreOffice Calc - Formula, button Details... in section "Detailed Calculation Settings", Conversion from text to number list box.


Przykład

=WEEKNUM(DATE(1995;1;1);1) returns 1

=WEEKNUM(DATE(1995;1;1);2) returns 1. Using System 1, the week containing January 1 is the first week of the year.

=WEEKNUM(DATE(1995;1;1);21) returns 52. Week 1 starts on Monday, 1995-01-02.

=WEEKNUM(DATE(1999;1;1);21) returns 53. Week 1 starts on Monday, 1999-01-04.

Please support us!