DZIEŃ.TYG

Zwraca dzień tygodnia podanej daty. Dzień jest zwracany jako liczba całkowita z przedziału od 1 (niedziela) do 7 (sobota), jeśli typ nie został określony lub ma wartość 1. W przypadku innych typów patrz tabela poniżej.

note

Funkcja ta jest częścią standardu Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) w wersji 1.2. (ISO/IEC 26300:2-2015)


Składnia

DZIEŃ.TYG(liczba [; typ])

Liczba jako wartość daty jest liczbą dziesiętną, dla której jest zwracany jest dzień tygodnia.

Typ jest opcjonalny i określa typ obliczeń.

Typ

Zwrócony numer dnia tygodnia

1 lub pominięty

1 (niedziela) do 7 (sobota). Dla zgodności z Microsoft Excel.

2

1 (poniedziałek) do 7 (niedziela)

3

0 (poniedziałek) do 6 (niedziela)

11

1 (poniedziałek) do 7 (niedziela)

12

1 (wtorek) do 7 (poniedziałek)

13

1 (środa) do 7 (wtorek).

14

1 (czwartek) do 7 (środa).

15

1 (piątek) do 7 (czwartek).

16

1 (sobota) do 7 (piątek).

17

1 (niedziela) do 7 (sobota)


note

Wartości dotyczą tylko standardowego formatu daty wybranego w menu – LibreOffice Calc – Oblicz.


note

Podczas wprowadzania dat w ramach formuł, ukośniki lub kreski są używane jako separatory daty oraz są interpretowane jako operatory arytmetyczne, dlatego daty wprowadzone w tym formacie nie są rozpoznawane jako daty, co też skutkuje błędnymi obliczeniami. Aby ustrzec się przed interpretacją dat w ramach formuł, należy użyć funkcji DATA, na przykład DATA(1954;7;20) lub też należy umieścić datę w cudzysłów i użyć notacji ISO 8601, na przykład "1954-07-20". Unikaj używania formatów daty zależnych ustawień regionalnych, takich jak "07/20/54". Jeśli dokument zostanie załadowany w programie z innymi ustawieniami regionalnymi, obliczenia mogą wygenerować błędy.


tip

Jednoznaczna konwersja jest możliwa dla dat i godzin ISO 8601 w ich rozszerzonych formatach z separatorami. Jeśli wystąpi błąd #ARG!, usuń zaznaczenie opcji Generuj błąd #ARG! w - LibreOffice Calc - Formuła, przycisk Szczegóły... w sekcji "Szczegółowe ustawienia obliczeń", pole listy Konwersja tekstu na liczbę .


Przykłady

=DZIEŃ.TYG ("14.06.2000") zwraca wartość 4 (brak parametru typ, w związku z tym używane jest standardowe liczenie. Standardowe liczenie rozpoczyna się od niedzieli (niedziela = 1). Dzień 14 czerwca 2000 r. to była środa, w związku z tym zwracana jest wartość 4).

=DZIEŃ.TYG("24.07.1996";2) zwraca wartość 3 (parametr typ wynosi 2, dlatego poniedziałek przyjmuje wartość 1. 24 czerwca 1996 r. to była środa, w związku z tym zwracana jest wartość 3).

=DZIEŃ.TYG("24.07.1996";1) zwraca wartość 4 (parametr typ wynosi 1, dlatego niedziela przyjmuje wartość 1. 24 czerwca 1996 r. to była środa, w związku z tym zwracana jest wartość 4).

=DZIEN.TYG("2017-05-02";14)zwraca 6 (parametr Type wynosi 14, dlatego czwartek to dzień numer 1. 2 maja 2017 r. to wtorek, a zatem zwraca dzień 6.

=DZIEŃ.TYG(DZIŚ()) zwraca numer bieżącego dnia.

tip

Aby uzyskać funkcję określającą czy dzień w komórce 1 jest dniem roboczym, należy skorzystać z funkcji JEŻELI i DZIEŃ.TYG:
JEŻELI(DZIEŃ.TYG(A1;2)<6;"Dzień roboczy";"Weekend")<6;"Business day";"Weekend")


Prosimy o wsparcie!