Funkcje URI

Te funkcje arkusza kalkulacyjnego służą do wstawiania danych z ujednoliconych identyfikatorów zasobów (URI).

USŁ.INTER

Pobiera zawartość internetową z URI.

Składnia

USŁ.INTER(URI)

URI: URI usługi internetowej.

Przykłady

=USŁ.INTER("wiki.documentfoundation.org/api.php?hidebots=1&days=7&limit=50&action=feedrecentchanges&feedformat=rss")

Zwraca zawartość strony internetowej "https://wiki.documentfoundation.org/api.php?hidebots=1&days=7&limit=50&action=feedrecentchanges&feedformat=rss".

Szczegóły techniczne

tip

Ta funkcja jest dostępna od wersji 4.2 LibreOffice.


Ta funkcja nie jest częścią standardu Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format. Przestrzeń nazw to

COM.MICROSOFT.WEBSERVICE

FILTR.XML

Zastosuj wyrażenie XPath do dokumentu XML.

Składnia

FILTR.XML(dokument_XML; wyrażenie_XPath)

Dokument_XML (wymagany): Ciąg zawierający poprawny strumień XML.

Wyrażenie_XPath (wymagany): Ciąg zawierający poprawne wyrażenie XPath.

Przykłady

=FILTR.XML(USŁ.INTER("wiki.documentfoundation.org/api.php?hidebots=1&days=7&limit=50&action=feedrecentchanges&feedformat=rss");"//lastBuildDate")

Zwraca informacje o ostatniej dacie buildu wiki.

Szczegóły techniczne

tip

Ta funkcja jest dostępna od wersji 4.2 LibreOffice.


Ta funkcja nie jest częścią standardu Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format. Przestrzeń nazw to

COM.MICROSOFT.FILTERXML

KODUJ.URL

Zwraca ciąg znaków zakodowany w standardzie URL.

Ta funkcja służy do przekształcania tekstu za pomocą symboli narodowych alfabetów (na przykład znaków akcentowanych, alfabetów innych niż ASCII lub słów azjatyckich) w ciąg symboli standardowych adresów URL.

Składnia

KODUJ.URL(Tekst)

Tekst: ciąg znaków do zakodowania w postaci sekwencji symboli zgodnych ze standardem URL.

Przykłady

Jeśli komórka A1 zawiera tekst cyrylicy "автомобиль", KODUJ.URL(A1) zwraca %D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C (słowo "автомобиль" oznacza samochód po rosyjsku).

Jeśli komórka B1 zawiera tekst "車",KODUJ.URL(B1) zwraca %E8%BB%8A ("車" oznacza samochód po japońsku)

Szczegóły techniczne

tip

Ta funkcja jest dostępna od wersji 5.0 LibreOffice.


Ta funkcja nie jest częścią standardu Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format. Przestrzeń nazw to

COM.MICROSOFT.ENCODEURL

tip

Prosimy o wsparcie!