WEBSERVICE

Pobiera zawartość internetową z URI.

tip

This function is available since LibreOffice 4.2.


Składnia

USŁ.INTER(URI)

URI: URI usługi internetowej.

Przykład

=USŁ.INTER("wiki.documentfoundation.org/api.php?hidebots=1&days=7&limit=50&action=feedrecentchanges&feedformat=rss")

Zwraca zawartość strony internetowej "https://wiki.documentfoundation.org/api.php?hidebots=1&days=7&limit=50&action=feedrecentchanges&feedformat=rss".

FILTERXML

Zastosuj wyrażenie XPath do dokumentu XML.

tip

This function is available since LibreOffice 4.2.


Składnia

FILTR.XML(dokument_XML; wyrażenie_XPath)

Dokument_XML (wymagany): Ciąg zawierający poprawny strumień XML.

Wyrażenie_XPath (wymagany): Ciąg zawierający poprawne wyrażenie XPath.

Przykład

=FILTR.XML(USŁ.INTER("wiki.documentfoundation.org/api.php?hidebots=1&days=7&limit=50&action=feedrecentchanges&feedformat=rss");"//lastBuildDate")

Zwraca informacje o ostatniej dacie buildu wiki.

ENCODEURL

Zwraca ciąg znaków zakodowany w standardzie URL.

Ta funkcja służy do przekształcania tekstu za pomocą symboli narodowych alfabetów (na przykład znaków akcentowanych, alfabetów innych niż ASCII lub słów azjatyckich) w ciąg symboli standardowych adresów URL.

tip

This function is available since LibreOffice 5.0.


Składnia

KODUJ.URL(Tekst)

Text: String to encode to a sequence of URL-standard symbols.

Przykład

Jeśli komórka A1 zawiera tekst cyrylicy "автомобиль", KODUJ.URL(A1) zwraca %D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C (słowo "автомобиль" oznacza samochód po rosyjsku).

Jeśli komórka B1 zawiera tekst "車",KODUJ.URL(B1) zwraca %E8%BB%8A ("車" oznacza samochód po japońsku)

Please support us!