WARTOŚĆ

Konwertuje ciąg znaków reprezentujący liczbę na postać liczbową. Jeśli podany ciąg znaków jest prawidłową datą, godziną lub datą i godziną, zwracany jest odpowiedni numer sekwencyjny daty i godziny.

Składnia

WARTOŚĆ(tekst)

Tekst: ciąg znaków (w cudzysłowie), liczba lub odwołanie do komórki zawierającej jeden z tych typów, która zawiera wartość do przekonwertowania.

note

Jeśli argument Tekst jest ciągiem znaków reprezentującym datę, godzinę, walutę lub wartość liczbową z separatorami dziesiętnymi i tysiącami, ciąg musi być zgodny z bieżącymi ustawieniami regionalnymi.


Przykłady

=WARTOŚĆ("1234") zwraca wartość liczbową 1234.

=WARTOŚĆ("+1234,567") zwraca 1234,567 (biorąc pod uwagę ustawienia regionalne pl-PL). Znak "+" można pominąć.

=WARTOŚĆ("100 zł") zwraca 100 (biorąc pod uwagę ustawienia regionalne pl-PL). Pamiętaj, że symbol lub skrót waluty musi odpowiadać bieżącym ustawieniom regionalnym.

=WARTOŚĆ("50%") zwraca 0,5. Należy pamiętać, że znak "%" powoduje podzielenie części liczbowej przez 100.

=WARTOŚĆ("30.7.2021") zwraca 44407 (biorąc pod uwagę ustawienia regionalne pl-PL), co odpowiada numerowi porządkowemu określonej daty.

=WARTOŚĆ("09:20:25") daje w wyniku 0,389178240740741, co odpowiada numerowi porządkowemu określonej godziny.

tip

Więcej informacji na temat tej funkcji można znaleźć na stronie wiki WARTOŚĆ.


Prosimy o wsparcie!