LICZBA.CAŁK, funkcja

Obcina liczbę, zachowując określoną liczbę cyfr dziesiętnych.

Ta funkcja jest odpowiednikiem funkcji ZAOKR.DÓŁ.

tip

Metoda zaokrąglania używana przez tę funkcję jest nazywana zaokrąglaniem do zera. Wielkość wynikowej liczby będzie zawsze mniejsza lub równa liczbie pierwotnej.


Składnia

ZAOKR.DÓŁ(liczba [; miejsce])

Liczba: liczba, której część ma zostać odcięta.

Miejsce: opcjonalny parametr określający liczbę miejsc po przecinku, która ma zostać zachowana. Wartość domyślna to 0 (zero).

Użyj wartości ujemnych dla Miejsce, aby zaokrąglić część całkowitą pierwotnego parametru Liczba. Na przykład -1 zaokrągli w dół pierwszą liczbę całkowitą przed separatorem dziesiętnym, -2 zaokrągli w dół dwie liczby całkowite przed separatorem dziesiętnym i tak dalej.

Przykłady

=LICZBA.CAŁK(21,89) zwraca 21. Zwróć uwagę, że w tym przykładzie użyto wartości domyślnej dla Miejsce, która wynosi 0.

=LICZBA.CAŁK(103,37;1) zwraca 103,3.

=LICZBA.CAŁK(0,664;2) zwraca 0,66.

=LICZBA.CAŁK(214,2;-1) zwraca 210. Zwróć uwagę na ujemną wartość parametru Miejsce, co powoduje zaokrąglenie pierwszej wartości całkowitej przed separatorem dziesiętnym w kierunku zera.

Prosimy o wsparcie!