CZAS.WARTOŚĆ

Funkcja CZAS.WARTOŚĆ zwraca liczbę określającą wewnętrzną wartość czasu na podstawie tekstu ujętego w cudzysłów uwzględniającego możliwy format wprowadzania.

note

Funkcja ta jest częścią standardu Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) w wersji 1.2. (ISO/IEC 26300:2-2015)


Liczba wewnętrzna w postaci ułamka dziesiętnego wynika z systemu daty stosowanego w LibreOffice do obliczania wprowadzanych danych.

Jeśli ciąg tekstowy zawiera także rok, miesiąc lub dzień, funkcja CZAS.WARTOŚĆ zwróci tylko wartość całkowitą konwersji.

Składnia

CZAS.WARTOŚĆ("Tekst")

Tekst jest prawidłowym wyrażeniem określającym godzinę i musi być ujęte w cudzysłów.

Przykłady

=CZAS.WARTOŚĆ("4PM") zwraca wartość 0,67. W przypadku korzystania z formatu godziny GG:MM:SS zostanie zwrócona wartość 16:00:00.

=CZAS.WARTOŚĆ("24:00") zwraca wartość 0. W przypadku korzystania z formatu godziny GG:MM:SS zostanie zwrócona wartość 00:00:00.

Prosimy o wsparcie!