CZAS

Funkcja CZAS zwraca bieżącą wartość czasu dla podanej liczby godzin, minut i sekund. Funkcja może być wykorzystana do konwersji postaci czasu z tych trzech elementów do liczby dziesiętnej.

note

Funkcja ta jest częścią standardu Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) w wersji 1.2. (ISO/IEC 26300:2-2015)


Składnia

CZAS(godzina; minuta; sekunda)

Godzina musi być liczbą całkowitą.

Minuta musi być liczbą całkowitą.

Sekunda musi być liczbą całkowitą.

Przykłady

=CZAS(0;0;0) zwraca wartość 00:00:00

=CZAS(4;20;4) zwraca wartość 04:20:04

Prosimy o wsparcie!