POŁĄCZ.TEKSTY

Łączy jeden lub więcej ciągów i używa między nimi ograniczników.

Składnia

POŁĄCZ.TEKSTY(ogranicznik, pomiń_puste, ciąg 1 [; ciąg 2][; … ;[ciąg 253]] )

Ogranicznik to ciąg tekstowy, który może być zakresem.

Pomiń_puste jest argumentem logicznym. W przypadku ustawienia wartości FAŁSZ lub 0, puste ciągi będą brane pod uwagę, co może prowadzić do sąsiadujących ograniczników w zwróconym ciągu. Jeśli zostanie ustawiona inna wartość (np. PRAWDA lub 1), puste ciągi będą ignorowane.

Ciąg 1[; Ciąg 2][; … ;[Ciąg 253]] to ciągi znaków, odwołania do komórek lub zakresów komórek zawierających ciągi znaków.

Zakresy są przemierzane wiersz po wierszu (od góry do dołu).

Jeśli Ogranicznik jest zakresem, zakres ten nie musi być tego samego rozmiaru, co liczba łączonych ciągów.

Jeśli do połączenia jest więcej ograniczników niż ciągów, nie wszystkie ograniczniki zostaną użyte.

Jeśli jest mniej ograniczników niż ciągów znaków do połączenia, ograniczniki zostaną użyte ponownie od początku.

Przykłady

=POŁĄCZ.TEKSTY(" "; 1; "Tutaj"; "wschodzi"; "słońce") zwraca wartość "Tutaj wschodzi słońce" ze znakiem spacji jako ogranicznikiem, a puste ciągi znaków są ignorowane.

jeśli A1:B2 zawiera odpowiednio "Tutaj", "wschodzi", "słońce", =POŁĄCZ.TEKSTY("-";1;A1:B2) zwraca "Tutaj-wschodzi-słońce" z dywizem jako ogranicznikiem, a ciągi puste są ignorowane.

Szczegóły techniczne

tip

Ta funkcja jest dostępna od wersji 5.2 LibreOffice.


Ta funkcja nie jest częścią standardu Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format. Przestrzeń nazw to

COM.MICROSOFT.TEXTJOIN

Prosimy o wsparcie!