SKOŚNOŚĆ.POP

Oblicza skośność rozkładu prawdopodobieństwa wykorzystując populację zmiennej losowej.

tip

Ta funkcja jest dostępna od wersji 4.1 LibreOffice.


Składnia

SKOŚNOŚĆ.POP(Liczba 1 [; Liczba 2 [; … [; Liczba 255]]])

Liczba 1, Liczba 2, … , Liczba 255 to liczby, odwołania do komórek lub zakresów komórek zawierających liczby.

Parametry powinny określać co najmniej trzy wartości.

note

Funkcja ta jest częścią standardu Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) w wersji 1.2. (ISO/IEC 26300:2-2015)


note

Ta funkcja ignoruje dowolny tekst lub puste komórki w zakresie danych. Jeśli podejrzewasz, że ta funkcja daje błędne wyniki, poszukaj tekstu w zakresach danych. Aby wyróżnić zawartość tekstową w zakresie danych, użyj funkcji wyróżniania wartości.


Przykłady

SKOŚNOŚĆ.POP(2;3;1;6;8;5) zwraca 0,2329985562

SKOŚNOŚĆ.POP(A1:A6) zwraca 0,2329985562, gdy zakres A1:A6 zawiera {2;3;1;6;8;5}

Prosimy o wsparcie!