SKOŚNOŚĆ.POP

Oblicza skośność rozkładu prawdopodobieństwa wykorzystując populację zmiennej losowej.

tip

This function is available since LibreOffice 4.1.


Składnia

SKEWP(Number 1 [; Number 2 [; … [; Number 255]]])

Number 1, Number 2, … , Number 255 are numbers, references to cells or to cell ranges of numbers.

The parameters should specify at least three values.

note

Funkcja ta jest częścią standardu Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) w wersji 1.2. (ISO/IEC 26300:2-2015)


Przykłady

SKOŚNOŚĆ.POP(2;3;1;6;8;5) zwraca 0,2828158928

SKOŚNOŚĆ.POP(A1:A6) zwraca 0,2828158928, jeśli zakres A1:A6 zawiera {2;3;1;6;8;5}

SKOŚNOŚĆ.POP(Liczba1;Liczba2) zawsze zwraca zero, jeśli Liczba1 i Liczba2 wynika w dwóch liczbach.

SKOŚNOŚĆ.POP(Liczba1) zwraca BŁĄD:502 (nieprawidłowy argument) jeśli Liczba1 wynika w jednej liczbie, ponieważ funkcja SKOŚNOŚĆ.POP nie może być obliczona z jedną wartością.

Please support us!