RZYMSKIE

Konwertuje liczbę na cyfrę rzymską. Zakres wartości musi mieścić się w przedziale od 0 do 3999. Tryb uproszczenia można określić w zakresie od 0 do 4.

Składnia

RZYMSKIE(liczba [; tryb])

Liczba: liczba, która ma zostać zamieniona na cyfrę rzymską.

Tryb: opcjonalna wartość z zakresu od 0 do 4, która wskazuje stopień uproszczenia zastosowany w konwersji. Im wyższa wartość, tym większe uproszczenie liczby rzymskiej.

Przykłady

=RZYMSKIE(999) zwraca "CMXCIX" (używa trybu uproszczenia równego zero, co jest wartością domyślną).

=RZYMSKIE(999;0) zwraca "CMXCIX".

=RZYMSKIE(999;1) zwraca "LMVLIV".

=RZYMSKIE(999;2) zwraca "XMIX".

=RZYMSKIE(999;3) zwraca "VMIV".

=RZYMSKIE(999;4) zwraca "IM".

=RZYMSKIE(0) zwraca "" (pusty tekst).

Prosimy o wsparcie!