WARTOŚĆ.LICZBOWA

Konwertuje ciąg znaków reprezentujący liczbę na wartość liczbową niezależną od ustawień regionalnych.

tip

Ta funkcja jest dostępna od wersji 4.1 LibreOffice.


Tekst wejściowy może mieć format zależny od ustawień regionalnych lub inny dostosowany do indywidualnych potrzeb.

Liczba wyjściowa jest formatowana jako prawidłowa wartość zmiennoprzecinkowa i wyświetlana przy użyciu formatu liczbowego bieżącej komórki.

tip

Zapoznaj się ze stroną pomocy Liczby / Format, aby dowiedzieć się, jak zmienić format liczb w komórce.


Składnia

WARTOŚĆ.LICZBOWA(tekst[; separator_dziesiętny[; separator_grup]])

Tekst to ciąg znaków zawierający liczbę do przekonwertowania.

Separator dziesiętny to pojedynczy znak określający separator dziesiętny w Tekst. Można go pominąć, jeśli Tekst nie zawiera żadnych separatorów dziesiętnych lub grupowych.

Separator grupy to ciąg znaków określający znak(i) używany jako separator grupy w Tekst. Można go pominąć, jeśli Tekst nie zawiera żadnych separatorów grup. Znaku separatora dziesiętnego nie należy używać w separatorze grupy.

Przykłady

=WARTOŚĆ.LICZBOWA("1.234.567,89"; ","; ".") zwraca 1234567,89 (biorąc pod uwagę ustawienia regionalne pl-PL). Funkcja usuwa dwa separatory grup i zmienia separator dziesiętny z kropki na przecinek.

=WARTOŚĆ.LICZBOWA("123·4"; "·") zwraca 123,4 (biorąc pod uwagę ustawienia regionalne pl-PL). Funkcja zmienia separator dziesiętny z "·" na przecinek. W podanej liczbie nie zastosowano żadnego separatora grupy, dlatego też argument separatora grupy jest pomijany.

=WARTOŚĆ.LICZBOWA("123e12") zwraca 1,23E+14 (biorąc pod uwagę ustawienia regionalne pl-PL). W podanej liczbie nie są używane żadne znaki dziesiętne ani separatory grup, dlatego argumenty separator dziesiętny i separator grupy są pomijane.

=WARTOŚĆ.LICZBOWA("1#!234#!567"; ","; "#!") zwraca 1234567 (biorąc pod uwagę ustawienia regionalne pl-PL). Należy pamiętać, że w tym przypadku separator grupy jest określony jako ciąg dwuznakowy.

Prosimy o wsparcie!