WARTOŚĆ.LICZBOWA

Przekształca tekst na liczbę, niezależnie od ustawień regionalnych.

Ograniczenia: DŁ(separator_dziesiętny) = 1, separator_dziesiętny nie występuje w separator_grup

tip

This function is available since LibreOffice 4.1.


Składnia

NUMBERVALUE("Text" [;decimal_separator [;group_separator]])

Tekst jest wyrażeniem określającym poprawną liczbę i musi być zawarty w cudzysłowie.

separator_dziesiętny (opcjonalna) definiuje znak używany w charakterze separatora dziesiętnego.

separator_grup (opcjonalna) definiuje znak(i) używany w charakterze separatora grup.

Przykład

=WARTOŚĆ.LICZBOWA("123.456";".";",") zwraca wartość liczbową 123,456

Please support us!