TERAZ

Zwraca datę i godzinę systemową. Wartość jest aktualizowana po każdym przeliczeniu arkusza lub po każdej modyfikacji wartości komórki.

Funkcja ta jest zawsze przeliczana za każdym razem, gdy następuje ponowne obliczenie.

note

Funkcja ta jest częścią standardu Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) w wersji 1.2. (ISO/IEC 26300:2-2015)


Składnia

TERAZ()

TERAZ jest funkcją bezargumentową.

Przykłady

=TERAZ()-A1 zwraca różnicę pomiędzy datą określoną w komórce A1 i chwilą obecną. Wynik należy sformatować jako liczbę.

Prosimy o wsparcie!