DNI.ROBOCZE

Returns the number of workdays between a start date and an end date. Holidays can be deducted.

note

Funkcje, których nazwy kończą się na .DODATKOWE lub .EXCEL2003, zwracają te same wartości, co odpowiadające im funkcje programu Microsoft Excel. Aby uzyskać wyniki oparte na standardach międzynarodowych, należy użyć funkcji o nazwie bez przyrostka,


note

Funkcja ta jest częścią standardu Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) w wersji 1.2. (ISO/IEC 26300:2-2015)


Składnia

NETWORKDAYS(StartDate; EndDate [; [ Holidays ] [; Workdays ] ])

Data_początkowa: data, od której rozpoczynają się obliczenia. Jeśli data początkowa jest dniem roboczym, ten dzień jest także uwzględniany w obliczeniach.

Data_końcowa: data, na której kończą się obliczenia. Jeśli data końcowa jest dniem roboczym, ten dzień jest także uwzględniany w obliczeniach.

Dni_wolne: opcjonalna lista świąt. Zawiera dni wolne od pracy. Należy wprowadzić zakres komórek zawierających pojedyncze wpisy dni wolnych od pracy.

Dni_robocze: opcjonalna lista wartości liczbowych określających standardowy tydzień pracy. Lista rozpoczyna się od niedzieli, dni robocze są wskazywane przez wartości zerowe, a dni wolne od pracy przez wartości niezerowe.

note

Podczas wprowadzania dat w ramach formuł, ukośniki lub kreski są używane jako separatory daty oraz są interpretowane jako operatory arytmetyczne, dlatego daty wprowadzone w tym formacie nie są rozpoznawane jako daty, co też skutkuje błędnymi obliczeniami. Aby ustrzec się przed interpretacją dat w ramach formuł , należy użyć funkcji DATA, na przykład DATA(1954;7;20) lub też należy umieścić datę w cudzysłów i użyć notacji ISO 8601, na przykład "1954-07-20". Unikaj używania formatów daty zależnych ustawień regionalnych, takich jak "07/20/54". Jeśli dokument zostanie wczytany w programie z innymi ustawieniami regionalnymi, obliczenia mogą wygenerować błędy.


tip

Unambiguous conversion is possible for ISO 8601 dates and times in their extended formats with separators. If a #VALUE! error occurs, then unselect Generate #VALUE! error in - LibreOffice Calc - Formula, button Details... in section "Detailed Calculation Settings", Conversion from text to number list box.


note

This function ignores any text or empty cell within a data range. If you suspect wrong results from this function, look for text in the data ranges. To highlight text contents in a data range, use the value highlighting feature.


Przykład

Ile jest dni roboczych od 15 grudnia 2001 r. do 15 stycznia 2002 r.? Data początkowa znajduje się w komórce C3, a końcowa w D3. Komórki od F3 do J3 zawierają święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok: "2001-12-24", "2001-12-25", "2001-12-26", "2001-12-31", "2002-01-01".

=DNI.ROBOCZE(C3;D3;F3:J3) zwraca 17 dni roboczych.

Ile dni roboczych występuje między 12 i 25 września 2016 roku, jeśli poniedziałki, wtorki oraz środy są uznawane za dni robocze?

=DNI.ROBOCZE(DATA(2016;9;12); DATA(2016;9;25); ; {1;0;0;0;1;1;1}) zwraca 6 dni roboczych.

Please support us!