DNI.ROBOCZE

Zwraca liczbę dni roboczych między datą początkową a datą końcową. Można odliczyć dni wolne.

note

Funkcje, których nazwy kończą się na _DODATKOWE lub _EXCEL2003, zwracają te same wartości, co odpowiadające im funkcje programu Microsoft Excel. Aby uzyskać wyniki oparte na standardach międzynarodowych, należy użyć funkcji o nazwie bez przyrostka.


note

Funkcja ta jest częścią standardu Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) w wersji 1.2. (ISO/IEC 26300:2-2015)


Składnia

DNI.ROBOCZE(data_początkowa; data_końcowa [; [ dni_wolne ] [; dni_robocze ] ])

Data_początkowa: data, od której rozpoczynają się obliczenia. Jeśli data początkowa jest dniem roboczym, ten dzień jest także uwzględniany w obliczeniach.

Data_końcowa: data, na której kończą się obliczenia. Jeśli data końcowa jest dniem roboczym, ten dzień jest także uwzględniany w obliczeniach.

Dni_wolne: opcjonalna lista świąt. Zawiera dni wolne od pracy. Należy wprowadzić zakres komórek zawierających pojedyncze wpisy dni wolnych od pracy.

Dni_robocze: opcjonalna lista wartości liczbowych określających standardowy tydzień pracy. Lista rozpoczyna się od niedzieli, dni robocze są wskazywane przez wartości zerowe, a dni wolne od pracy przez wartości niezerowe.

note

Podczas wprowadzania dat w ramach formuł, ukośniki lub kreski są używane jako separatory daty oraz są interpretowane jako operatory arytmetyczne, dlatego daty wprowadzone w tym formacie nie są rozpoznawane jako daty, co też skutkuje błędnymi obliczeniami. Aby ustrzec się przed interpretacją dat w ramach formuł, należy użyć funkcji DATA, na przykład DATA(1954;7;20) lub też należy umieścić datę w cudzysłów i użyć notacji ISO 8601, na przykład "1954-07-20". Unikaj używania formatów daty zależnych ustawień regionalnych, takich jak "07/20/54". Jeśli dokument zostanie załadowany w programie z innymi ustawieniami regionalnymi, obliczenia mogą wygenerować błędy.


tip

Jednoznaczna konwersja jest możliwa dla dat i godzin ISO 8601 w ich rozszerzonych formatach z separatorami. Jeśli wystąpi błąd #ARG!, usuń zaznaczenie opcji Generuj błąd #ARG! w - LibreOffice Calc - Formuła, przycisk Szczegóły... w sekcji "Szczegółowe ustawienia obliczeń", pole listy Konwersja tekstu na liczbę .


note

Ta funkcja ignoruje dowolny tekst lub puste komórki w zakresie danych. Jeśli podejrzewasz, że ta funkcja daje błędne wyniki, poszukaj tekstu w zakresach danych. Aby wyróżnić zawartość tekstową w zakresie danych, użyj funkcji wyróżniania wartości.


Przykłady

Ile jest dni roboczych od 15 grudnia 2001 r. do 15 stycznia 2002 r.? Data początkowa znajduje się w komórce C3, a końcowa w D3. Komórki od F3 do J3 zawierają święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok: "2001-12-24", "2001-12-25", "2001-12-26", "2001-12-31", "2002-01-01".

=DNI.ROBOCZE(C3;D3;F3:J3) zwraca 17 dni roboczych.

Ile dni roboczych występuje między 12 i 25 września 2016 roku, jeśli poniedziałki, wtorki oraz środy są uznawane za dni robocze?

=DNI.ROBOCZE(DATA(2016;9;12); DATA(2016;9;25); ; {1;0;0;0;1;1;1}) zwraca 6 dni roboczych.

Prosimy o wsparcie!