MINUTA

Oblicza minuty dla wewnętrznej wartości czasu. Minuty są zwracane w postaci liczby od 0 do 59.

note

Funkcja ta jest częścią standardu Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) w wersji 1.2. (ISO/IEC 26300:2-2015)


Składnia

MINUTA (liczba)

Liczba jako wartość czasu jest liczbą dziesiętną, dla której jest zwracana liczba minut.

Przykłady

=MINUTA(8,999) zwraca 58

=MINUTA(8,9999) zwraca 59

=MINUTA(TERAZ()) zwraca bieżącą wartość minut.

Prosimy o wsparcie!