Funkcja MIN.WARUNKÓW

Zwraca minimum z zawartości komórek w zakresie, który spełnia wielokrotność kryteriów w wielokrotności zakresów.

Składnia

MIN.WARUNKÓW(Func_Range; Range1; Criterion[; Range2; Criterion2][; … ; [Range127; Criterion127]])

Maks_zakres – wymagany argument. Zakres komórek, nazwa zakresu lub etykieta kolumny lub wiersz zawierający wartości do obliczenia minimum.

Range1 – required argument. It is a range of cells, a name of a named range, or a label of a column or a row, to which the corresponding criterion is to be applied.

Criterion: A criterion is a single cell Reference, Number or Text. It is used in comparisons with cell contents.

A reference to an empty cell is interpreted as the numeric value 0.

A matching expression can be:

Zakres2 – Opcjonalnie. Zakres2 i wszystkie następujące oznaczają to samo co Zakres1.

Criterion2 – Optional. Criterion2 and all the following mean the same as Criterion.

The search supports wildcards or regular expressions. With regular expressions enabled, you can enter "all.*", for example to find the first location of "all" followed by any characters. If you want to search for a text that is also a regular expression, you must either precede every character with a "\" character, or enclose the text into \Q...\E. You can switch the automatic evaluation of wildcards or regular expression on and off in - LibreOffice Calc - Calculate.

warning

When using functions where one or more arguments are search criteria strings that represents a regular expression, the first attempt is to convert the string criteria to numbers. For example, ".0" will convert to 0.0 and so on. If successful, the match will not be a regular expression match but a numeric match. However, when switching to a locale where the decimal separator is not the dot makes the regular expression conversion work. To force the evaluation of the regular expression instead of a numeric expression, use some expression that can not be misread as numeric, such as ".[0]" or ".\0" or "(?i).0".


Func_Range and Range1, Range2... must have the same size, otherwise the function returns err:502 - Invalid argument.

note

The logical relation between criteria can be defined as logical AND (conjunction). In other words, if and only if all given criteria are met, a value from the corresponding cell of the given Func_Range is taken into calculation.


Ta funkcja może mieć do 255 argumentów, co oznacza, że ​​można podać 127 zakresów kryteriów i kryteriów dla nich.

Jeśli komórka zawiera PRAWDA, jest traktowana jak 1. Jeśli zawiera FAŁSZ – jak 0 (zero).

note

Funkcja ta jest częścią standardu Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) w wersji 1.2. (ISO/IEC 26300:2-2015)


Przykład

Poniżej opisano działanie tego pola na tabeli

A

B

C

1

Nazwa produktu

Sprzedaże

Przychód

2

ołówek

20

65

3

ołów

35

85

4

notes

20

190

5

książka

17

180

6

piórnik

nie

nie


warning

We wszystkich przykładach poniżej, zakresy dla sumy obliczeń zawierają wiersz #6, który jest ignorowany, ponieważ zawiera tekst.


Proste użycie

=MIN.WARUNKÓW(B2:B6;B2:B6;"<35")

Oblicza minimalne wartości z zakresu B2:B6, które są mniejsze lub równe 20. Zwraca 17.

=MIN.WARUNKÓW(C2:C6;B2:B6;">=20";C2:C6;">90")

Oblicza minimalne wartości z zakresu C2:C6, które są niższe niż 90 i odpowiadają komórkom z zakresu B2:B6 o wartościach większych lub równych 20. Zwraca 190.

Użycie wyrażeń regularnych i funkcji zagnieżdżonych

=MIN.WARUNKÓW(C2:C6;B2:B6;">"&MIN(B2:B6);B2:B6;"<"&MAKS(B2:B6))

Calculates the minimum of values of the range C2:C6 that correspond to all values of the range B2:B6 except its minimum and maximum. Returns 65.

=MINIFS(C2:C6;A2:A6;".*book";B2:B6;">"&MIN(B2:B6))

Calculates the minimum of values of the range C2:C6 that correspond to all cells of the A2:A6 range ending with "book" and to all cells of the B2:B6 range except its minimum. Returns 190.

Odwołanie do komórki jako kryterium

If you need to change a criterion easily, you may want to specify it in a separate cell and use a reference to this cell in the condition of the MINIFS function. For example, the above function can be rewritten as follows:

=MIN.WARUNKÓW(C2:C6;A2:A6;".*"&E2;B2:B6;"<"&MAKS(B2:B6))

Jeśli E2 = "książka", funkcja zwraca 180, ponieważ łącze do komórki jest zastąpione jego treścią.

Otwórz plik z przykładem:

Technical information

tip

Ta funkcja jest dostępna od wersji 5.2 LibreOffice.


This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

COM.MICROSOFT.MINIFS

Prosimy o wsparcie!