Funkcja MAKS.WARUNKÓW

Zwraca maksimum z zawartości komórek w zakresie, który spełnia wielokrotność kryteriów w wielokrotności zakresów.

tip

This function is available since LibreOffice 5.2.


Składnia

MAKS.WARUNKÓW(Func_Range; Range1; Criterion1[; Range2; Criterion2][; … ; [Range127; Criterion127]])

Maks_zakres – wymagany argument. Zakres komórek, nazwa zakresu lub etykieta kolumny lub wiersz zawierający wartości do obliczenia maksimum.

Range1 – required argument. It is a range of cells, a name of a named range, or a label of a column or a row, to which the corresponding criterion is to be applied.

Criterion1 – required argument. A string expression representing a logical condition or a cell reference to such string expression. The expression can contain text, numbers, regular expressions or wildcards (if enabled in calculation options).

Zakres2 – Opcjonalnie. Zakres2 i wszystkie następujące oznaczają to samo co Zakres1.

Kryterium2 – opcjonalne. Kryterium2 i wszystkie następujące oznaczają to samo jak Kryterium1.

The search supports wildcards or regular expressions. With regular expressions enabled, you can enter "all.*", for example to find the first location of "all" followed by any characters. If you want to search for a text that is also a regular expression, you must either precede every character with a "\" character, or enclose the text into \Q...\E. You can switch the automatic evaluation of wildcards or regular expression on and off in - LibreOffice Calc - Calculate.

warning

When using functions where one or more arguments are search criteria strings that represents a regular expression, the first attempt is to convert the string criteria to numbers. For example, ".0" will convert to 0.0 and so on. If successful, the match will not be a regular expression match but a numeric match. However, when switching to a locale where the decimal separator is not the dot makes the regular expression conversion work. To force the evaluation of the regular expression instead of a numeric expression, use some expression that can not be misread as numeric, such as ".[0]" or ".\0" or "(?i).0".


Func_Range and Range1, Range2... must have the same size, otherwise the function returns err:502 - Invalid argument.

note

The logical relation between criteria can be defined as logical AND (conjunction). In other words, if and only if all given criteria are met, a value from the corresponding cell of the given Func_Range is taken into calculation.


Ta funkcja może mieć do 255 argumentów, co oznacza, że ​​można podać 127 zakresów kryteriów i kryteriów dla nich.

Jeśli komórka zawiera PRAWDA, jest traktowana jak 1. Jeśli zawiera FAŁSZ – jak 0 (zero).

note

Funkcja ta jest częścią standardu Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) w wersji 1.2. (ISO/IEC 26300:2-2015)


Przykład

Poniżej opisano działanie tego pola na tabeli

A

B

C

1

Nazwa produktu

Sprzedaże

Przychód

2

ołówek

20

65

3

ołów

35

85

4

notes

20

190

5

książka

17

180

6

piórnik

nie

nie


warning

We wszystkich przykładach poniżej, zakresy dla sumy obliczeń zawierają wiersz #6, który jest ignorowany, ponieważ zawiera tekst.


Proste użycie

=MAKS.WARUNKÓW(B2:B6;B2:B6;"<35")

Oblicza maksimum wartości z zakresu B2: B6, które są większe lub równe 20. Zwraca 35. Piąty rząd nie spełnia kryterium.

MAKS.WARUNKÓW(C2:C6;B2:B6;">=20";C2:C6;"<90")

Calculates the maximum of values of the range C2:C6 that are lower than 90 and correspond to cells of the B2:B6 range with values greater than or equal to 20. Returns 85, because the fourth and fifth rows do not meet at least one criterion.

Użycie wyrażeń regularnych i funkcji zagnieżdżonych

=MAKS.WARUNKÓW(C2:C6;B2:B6;">"&MIN(B2:B6);B2:B6;"<"&MAKS(B2:B6))

Oblicza maksymalne wartości z zakresu C2: C6, które odpowiadają wszystkim wartościom z zakresu B2:B6, z wyjątkiem jego wartości minimalnej i maksymalnej. Zwraca 190, ponieważ tylko czwarty wiersz spełnia kryteria.

=MAKS.WARUNKÓW(C2:C6;A2:A6"pióro.*";B2:B6;"<="&MAKS(B2:B6))

Calculates the maximum of values of the range C2:C6 that correspond to all cells of the A2:A6 range starting with "pen" and to all cells of the B2:B6 range except its maximum. Returns 85, because only the third row meets all criteria.

Odwołanie do komórki jako kryterium

If you need to change a criterion easily, you may want to specify it in a separate cell and use a reference to this cell in the condition of the MAXIFS function. For example, the above function can be rewritten as follows:

=MAKS.WARUNKÓW(C2:C6;A2:A6;E2&".*";B2:B6;"<"&MAKS(B2:B6))

Jeśli E2 = "pióro", funkcja zwraca 65, ponieważ łącze do komórki jest zastąpione jego treścią.

Otwórz plik z przykładem:

Please support us!