funkcja SEC.LICZBY.ZESP

Zwraca secans liczby zespolonej. Secans liczby zespolonej może być wyrażony przez:

IMSEC equation

Wynik jest zaprezentowany w postaci formatu ciągu, który posiada znaki "i" oraz "j" jako jednostkę urojoną.

note

Funkcja ta jest częścią standardu Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) w wersji 1.2. (ISO/IEC 26300:2-2015)


tip

Ta funkcja jest dostępna od wersji 3.6 LibreOffice.


Składnia

SEC.LICZBY.ZESP(Liczba_zespolona)

Liczba_zespolona jest liczbą zespoloną, której secans musi być obliczony.

note

Liczba zespolona A jest wyrażeniem ciągu otrzymanym w postaci "a+bi" lub "a+bj", gdzie a i b są liczbami.
Jeśli liczba zespolona jest liczbą rzeczywistą (b=0), to może być wyrażeniem ciągu lub wartością liczbową.


warning

Funkcja zwraca zawsze ciąg reprezentujący liczbę zespoloną.
Jeśli otrzymano liczbę zespoloną z jej częścią (a lub b) równą zeru, część ta nie jest wyświetlana.


Przykłady

=SEC.LICZBY.ZESP("4-3i")
zwraca -0,0652940278579471+0,0752249603027732i.

=SEC.LICZBY.ZESP(2)
zwraca -2,40299796172238 jako ciąg. Część urojona jest równa zeru, więc nie jest wyświetlana w wynikach.

Otwórz plik z przykładem:

Prosimy o wsparcie!