WARUNKI

WARUNKI jest wielokrotnością funkcji JEŻELI.

Składnia

WARUNKI(wyrażenie1; wynik1[; wyrażenie2; wynik2][; ... ; [wyrażenie127; wynik127]])

wyrażenie1, wyrażenie2, ... to wszystkie wartości logiczne lub wyrażenia, które mogą mieć wartość PRAWDA lub FAŁSZ

wynik1, wynik2, ... to wartości, które są zwracane, jeśli test logiczny ma wartość PRAWDA

WARUNKI(wyrażenie1, wynik1, wyrażenie2, wynik2, wyrażenie3, wynik3) jest wykonywane jako

IF wyrażenie1 ma wartość PRAWDA

THEN wynik1

ELSE IF wyrażenie2 ma wartość PRAWDA

THEN wynik2

ELSE IF wyrażenie3 ma wartość PRAWDA

THEN wynik3

Aby uzyskać domyślny wynik, jeśli żadne wyrażenie nie ma wartości PRAWDA, dodaj ostatnie wyrażenie, które zawsze ma wartość PRAWDA, np. PRAWDA lub 1=1, po którym następuje wynik domyślny.

Jeśli dla wyrażenia brakuje wyniku lub żadne wyrażenie nie ma wartości PRAWDA, zwracany jest błąd #N/D.

Jeśli wyrażenie nie ma wartości PRAWDA ani FAŁSZ, zwracany jest błąd #WARTOŚĆ.

Szczegóły techniczne

tip

Ta funkcja jest dostępna od wersji 5.2 LibreOffice.


Ta funkcja nie jest częścią standardu Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format. Przestrzeń nazw to

COM.MICROSOFT.IFS

Prosimy o wsparcie!