Funkcje ZAOKR.W.DÓŁ

ZAOKR.W.DÓŁ

Zaokrągla liczbę do najbliższej wielokrotności wartości istotności.

Dla liczby dodatniej i dodatniej wartości istotności funkcja zaokrągla w dół (w stronę zera). Dla liczby ujemnej i ujemnej wartości istotności kierunek zaokrąglania wyznacza wartość parametru trybu. Funkcja zwraca błąd, jeśli wartości liczbowe i istotności mają przeciwne znaki.

warning

Jeśli arkusz kalkulacyjny jest eksportowany do programu Microsoft Excel, funkcja ZAOKR.W.DÓŁ jest eksportowana jako równoważna funkcja ZAOKR.W.DÓŁ.MATEMATYCZNE, która istnieje od czasu programu Excel 2013. Jeśli planujesz używać arkusza kalkulacyjnego we wcześniejszych wersjach programu Excel, użyj ZAOKR.W.DÓŁ.DOKŁ, która istnieje od czasu programu Excel 2010 lub ZAOKR.W.DÓŁ.XCL, która jest eksportowana jako funkcja ZAOKR.W.DÓŁ kompatybilna ze wszystkimi wersjami Excela.


Składnia

ZAOKR.W.DÓŁ(liczba[; istotność [; tryb]])

Liczba to liczba, która ma zostać zaokrąglona, lub odwołanie do komórki zawierającej tę liczbę.

Istotność (parametr opcjonalny) to wartość lub odwołanie do komórki zawierającej wartość, do której wielokrotność wartości Liczba ma zostać zaokrąglona. Domyślnie jest to +1 lub -1 w zależności od znaku Liczba.

Tryb (parametr opcjonalny) to liczba lub odwołanie do komórki zawierającej liczbę. Funkcja używa Trybu tylko wtedy, gdy zarówno Liczba, jak i Istotność są ujemne. Następnie, jeśli podany jest Tryb i nie jest równy zero, liczby są zaokrąglane w górę (w stronę zera); jeśli Tryb jest równy zero lub nie został podany, liczby ujemne są zaokrąglane w dół (od zera).

Przykłady

=ZAOKR.W.DÓŁ(3,45) zwraca 3.

=ZAOKR.W.DÓŁ(3,45; 3) zwraca 3.

=ZAOKR.W.DÓŁ(-1,234) zwraca -2.

=ZAOKR.W.DÓŁ(-45,67; -2, 0) zwraca -46.

=ZAOKR.W.DÓŁ(-45,67; -2; 1) zwraca -44.

ZAOKR.W.DÓŁ.MATEMATYCZNE

Zaokrągla liczbę do najbliższej wielokrotności wartości istotności.

Dla liczby dodatniej funkcja zaokrągla w dół (w stronę zera). W przypadku liczby ujemnej kierunek zaokrąglania wyznacza wartość parametru trybu. Znak wartości istotności jest ignorowany.

warning

Ta funkcja istnieje w celu zapewnienia współdziałania z programem Microsoft Excel 2013 lub nowszym.


Składnia

ZAOKR.W.DÓŁ.MATEMATYCZNE(liczba [; istotność [; tryb]])

Liczba to liczba, która ma zostać zaokrąglona, lub odwołanie do komórki zawierającej tę liczbę.

Istorność (parametr opcjonalny) to wartość lub odwołanie do komórki zawierającej wartość, do której wielokrotność Liczby ma zostać zaokrąglona. Domyślnie jest to 1.

Tryb (parametr opcjonalny) to liczba lub odwołanie do komórki zawierającej liczbę. Jeśli podany jest Tryb i nie jest on równy zero, ujemna Liczba jest zaokrąglana w górę (w kierunku zera). Jeśli Tryb jest równy zero lub nie został podany, ujemna Liczba jest zaokrąglana w dół (od zera).

Przykłady

=ZAOKR.W.DÓŁ.MATEMATYCZNE(3,45) zwraca 3.

=ZAOKR.W.DÓŁ.MATEMATYCZNE(3,45;-3) zwraca 3.

=ZAOKR.W.DÓŁ.MATEMATYCZNE(-1,234) zwraca -2.

=ZAOKR.W.DÓŁ.MATEMATYCZNE(-45,67;-2;0) zwraca -46.

=ZAOKR.W.DÓŁ.MATEMATYCZNE(-45,67;2;1) zwraca -44.

Szczegóły techniczne

tip

Ta funkcja jest dostępna od wersji 5.0 LibreOffice.


Ta funkcja nie jest częścią standardu Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format. Przestrzeń nazw to

COM.MICROSOFT.FLOOR.MATH

ZAOKR.W.DÓŁ.DOKŁ

Zaokrągla liczbę w dół do najbliższej wielokrotności wartości istotności.

Dla liczby dodatniej funkcja zaokrągla w dół (w stronę zera). W przypadku liczby ujemnej funkcja zaokrągla w dół (od zera). Znak wartości istotności jest ignorowany.

warning

Jeśli arkusz kalkulacyjny jest eksportowany do programu Microsoft Excel, funkcja ZAOKR.W.DÓŁ jest eksportowana jako równoważna funkcja ZAOKR.W.DÓŁ.MATEMATYCZNE, która istnieje od czasu programu Excel 2013. Jeśli planujesz używać arkusza kalkulacyjnego we wcześniejszych wersjach programu Excel, użyj ZAOKR.W.DÓŁ.DOKŁ, która istnieje od czasu programu Excel 2010 lub ZAOKR.W.DÓŁ.XCL, która jest eksportowana jako funkcja ZAOKR.W.DÓŁ kompatybilna ze wszystkimi wersjami Excela.


Składnia

ZAOKR.W.DÓŁ.DOKŁ(liczba [; istotność])

Liczba to liczba, która ma zostać zaokrąglona, lub odwołanie do komórki zawierającej tę liczbę.

Istotność (parametr opcjonalny) to wartość lub odwołanie do komórki zawierającej wartość, do której wielokrotność Liczby ma zostać zaokrąglona. Domyślnie jest to 1.

Przykłady

=ZAOKR.W.DÓŁ.DOKŁ(3,45) zwraca 3.

=ZAOKR.W.DÓŁ.DOKŁ(-45,67;2) zwraca -46.

Szczegóły techniczne

tip

Ta funkcja jest dostępna od wersji 4.3 LibreOffice.


Ta funkcja nie jest częścią standardu Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format. Przestrzeń nazw to

COM.MICROSOFT.FLOOR.PRECISE

ZAOKR.W.DÓŁ.XCL

Zaokrągla liczbę do najbliższej wielokrotności wartości istotności.

Dla liczby dodatniej i dodatniej wartości istotności funkcja zaokrągla w dół (w stronę zera). W przypadku liczby ujemnej i dodatniej wartości istotności funkcja zaokrągla w dół (od zera). W przypadku liczby ujemnej i ujemnej wartości istotności funkcja zaokrągla w górę (w kierunku zera). Funkcja zwraca błąd, jeśli liczba jest dodatnia, a wartość istotności jest ujemna.

warning

Funkcja ta zapewnia współpracę z programem Microsoft Excel 2007 lub starszym. Jeśli arkusz kalkulacyjny Calc zostanie wyeksportowany do programu Microsoft Excel, odwołania do funkcji programu Calc ZAOKR.W.DÓŁ.XCL zostaną wyeksportowane jako odwołania do funkcji programu Excel ZAOKR.W.DÓŁ, która jest kompatybilna ze wszystkimi wersjami programu Excel. Jeśli do programu Calc zostanie zaimportowany arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel, odwołania do funkcji programu Excel ZAOKR.W.DÓŁ zostaną zaimportowane jako odwołania do funkcji programu Calc ZAOKR.W.DÓŁ.XCL.


Składnia

ZAOKR.W.DÓŁ.XCL(liczba; istotność)

Liczba to liczba, która ma zostać zaokrąglona, lub odwołanie do komórki zawierającej tę liczbę.

Istotność to wartość lub odwołanie do komórki zawierającej wartość, do której wielokrotność Liczby ma zostać zaokrąglona.

Przykłady

=ZAOKR.W.DÓŁ.XCL(3,45;2) zwraca 2.

=ZAOKR.W.DÓŁ.XCL(-45,67;2) zwraca -46.

=ZAOKR.W.DÓŁ.XCL(-45,67;-2) zwraca -44.

Szczegóły techniczne

tip

Ta funkcja jest dostępna od wersji 5.0 LibreOffice.


Ta funkcja nie jest częścią standardu Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format. Przestrzeń nazw to

COM.MICROSOFT.FLOOR

Prosimy o wsparcie!