ZNAJDŹB

Zwraca pozycję początkową danego tekstu na podstawie pozycji bajtów. W ZNAJDŹB rozróżniana jest wielkość liter.

tip

Ta funkcja jest dostępna od wersji 6.0 LibreOffice.


Składnia

ZNAJDŹB(znajdź tekst; tekst [; pozycja])

Znajdź tekst: tekst lub wyrażenie tekstowe, które ma zostać znalezione.

Tekst: tekst, w którym ma zostać przeprowadzone wyszukiwanie.

Pozycja: pozycja w tekście, od której rozpoczyna się wyszukiwanie.

Przykłady

=ZNAJDŹB("a"; "LibreOffice Calc") zwraca 15. Argument Znajdź tekst to ciąg tekstowy składający się z dwubajtowego "a" o pełnej szerokości znak, podczas gdy argument Tekst składa się z 12 znaków jednobajtowych, po których następują cztery znaki dwubajtowe o pełnej szerokości.

Prosimy o wsparcie!