NR.SER.OST.DN.MIES

Zwraca datę ostatniego dnia miesiąca przypadającą na określoną liczbę miesięcy od daty początkowej.

note

Funkcja ta jest częścią standardu Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) w wersji 1.2. (ISO/IEC 26300:2-2015)


Składnia

NR.SER.OST.DN.MIES(Data_początkowa; Miesiące)

Data początkowa: data przyjmowana jako początek obliczeń.

Miesiące: liczba miesięcy przed (wartość ujemna) lub po (wartość dodatnia) Dacie początkowej.

Przykład

Jaki jest ostatni dzień miesiąca, który przypada 6 miesięcy od 14 września 2001 r.?

=NR.SER.OST.DN.MIES(DATA(2001;9;14);6) zwraca numer kolejny 37346. Sformatowany jako data przybierze postać 31.03.2002.

=EOMONTH("2001-09-14";6) works as well. If you specify the date directly, we recommend using the standard ISO 8601 format because this should be independent of your selected locale settings.

Please support us!