DATA.RÓŻNICA

Funkcja zwraca liczbę pełnych dni, miesięcy lub lat między Datą początkową i Datą końcową.

tip

This function is available since LibreOffice 3.6.


note

Funkcja ta jest częścią standardu Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) w wersji 1.2. (ISO/IEC 26300:2-2015)


Składnia

DATA.RÓŻNICA(Data początkowa; Data końcowa; Interwał)

Data początkowa to data od której przeprowadzane są obliczenia.

Data końcowa to data do której przeprowadzane są obliczenia. Data końcowa musi wskazywać na czas późniejszy niż Data początkowa.

Interwał to wartość tekstowa, akceptowane wartości to "d", "m", "y", "ym", "md" lub "yd".

note

Podczas wprowadzania dat w ramach formuł, ukośniki lub kreski są używane jako separatory daty oraz są interpretowane jako operatory arytmetyczne, dlatego daty wprowadzone w tym formacie nie są rozpoznawane jako daty, co też skutkuje błędnymi obliczeniami. Aby ustrzec się przed interpretacją dat w ramach formuł , należy użyć funkcji DATA, na przykład DATA(1954;7;20) lub też należy umieścić datę w cudzysłów i użyć notacji ISO 8601, na przykład "1954-07-20". Unikaj używania formatów daty zależnych ustawień regionalnych, takich jak "07/20/54". Jeśli dokument zostanie wczytany w programie z innymi ustawieniami regionalnymi, obliczenia mogą wygenerować błędy.


tip

Unambiguous conversion is possible for ISO 8601 dates and times in their extended formats with separators. If a #VALUE! error occurs, then unselect Generate #VALUE! error in - LibreOffice Calc - Formula, button Details... in section "Detailed Calculation Settings", Conversion from text to number list box.


Wartość dla "Interwału"

Zwracana wartość

"d"

Liczba pełnych dni między Datą początkową a Datą końcową.

"m"

Liczba pełnych mięsięcy między Datą początkową i Datą końcową.

"y"

Liczba pełnych lat między Datą początkową a Datą końcową.

"ym"

Liczba pełnych miesięcy po odjęciu lat z różnicy Daty początkowej i Daty końcowej.

"md"

Liczba pełnych dni po odjęciu lat i miesięcy z różnicy Daty początkowej i Daty końcowej.

"yd"

Liczba pełnych dni po odjęciu lat z różnicy Daty początkowej i Daty końcowej.


Przykład

Obliczanie daty urodzin. Mężczyzna urodził się w 1974-04-17. Dziś jest 2012-06-13.

=DATEDIF("1974-04-17";"2012-06-13";"y") yields 38.

=DATEDIF("1974-04-17";"2012-06-13";"ym") yields 1.

=DATEDIF("1974-04-17";"2012-06-13";"md") yields 27.

So he is 38 years, 1 month and 27 days old.

=DATEDIF(DATE(1974,4,17);"2012-06-13";"m") yields 457, he has been living for 457 months.

=DATA.RÓŻNICA("1974-04-17";"2012-06-13";"d") zwraca 13937 - mężczyzna żyje już pełne 13937 dni.

=DATEDIF("1974-04-17";DATE(2012;06;13);"yd") yields 57, his birthday was 57 days ago.

Please support us!