DATA.RÓŻNICA

Funkcja zwraca liczbę pełnych dni, miesięcy lub lat między Datą początkową i Datą końcową.

tip

This function is available since LibreOffice 3.6.


note

Funkcja ta jest częścią standardu Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) w wersji 1.2. (ISO/IEC 26300:2-2015)


Składnia

DATEDIF(Start date; End date; Interval)

Data początkowa to data od której przeprowadzane są obliczenia.

Data końcowa to data do której przeprowadzane są obliczenia. Data końcowa musi wskazywać na czas późniejszy niż Data początkowa.

Interval is a string that determines how the difference will be calculated. Possible values are "d", "m", "y", "ym", "md" or "yd" regardless of the current language settings.

note

Podczas wprowadzania dat w ramach formuł, ukośniki lub kreski są używane jako separatory daty oraz są interpretowane jako operatory arytmetyczne, dlatego daty wprowadzone w tym formacie nie są rozpoznawane jako daty, co też skutkuje błędnymi obliczeniami. Aby ustrzec się przed interpretacją dat w ramach formuł , należy użyć funkcji DATA, na przykład DATA(1954;7;20) lub też należy umieścić datę w cudzysłów i użyć notacji ISO 8601, na przykład "1954-07-20". Unikaj używania formatów daty zależnych ustawień regionalnych, takich jak "07/20/54". Jeśli dokument zostanie wczytany w programie z innymi ustawieniami regionalnymi, obliczenia mogą wygenerować błędy.


tip

Unambiguous conversion is possible for ISO 8601 dates and times in their extended formats with separators. If a #VALUE! error occurs, then unselect Generate #VALUE! error in - LibreOffice Calc - Formula, button Details... in section "Detailed Calculation Settings", Conversion from text to number list box.


Wartość dla "Interwału"

Zwracana wartość

"d"

Liczba pełnych dni między Datą początkową a Datą końcową.

"m"

Liczba pełnych mięsięcy między Datą początkową i Datą końcową.

"y"

Liczba pełnych lat między Datą początkową a Datą końcową.

"ym"

Liczba pełnych miesięcy po odjęciu lat z różnicy Daty początkowej i Daty końcowej.

"md"

Liczba pełnych dni po odjęciu lat i miesięcy z różnicy Daty początkowej i Daty końcowej.

"yd"

Liczba pełnych dni po odjęciu lat z różnicy Daty początkowej i Daty końcowej.


Przykład

Obliczanie daty urodzin. Mężczyzna urodził się w 1974-04-17. Dziś jest 2012-06-13.

=DATEDIF("1974-04-17";"2012-06-13";"y") yields 38.

=DATEDIF("1974-04-17";"2012-06-13";"ym") yields 1.

=DATEDIF("1974-04-17";"2012-06-13";"md") yields 27.

So he is 38 years, 1 month and 27 days old.

=DATEDIF(DATE(1974,4,17);"2012-06-13";"m") yields 457, he has been living for 457 months.

=DATA.RÓŻNICA("1974-04-17";"2012-06-13";"d") zwraca 13937 - mężczyzna żyje już pełne 13937 dni.

=DATEDIF("1974-04-17";DATE(2012;06;13);"yd") yields 57, his birthday was 57 days ago.

Please support us!