DATA

Konwertuje datę zapisaną jako rok, miesiąc, dzień na format wewnętrzny i wyświetla ją zgodnie z formatem komórki. Domyślnym formatem komórki zawierającej funkcję DATA jest format daty, ale można zmienić format komórek na inny numer formatu.

note

Funkcja ta jest częścią standardu Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) w wersji 1.2. (ISO/IEC 26300:2-2015)


Składnia

DATA (rok; miesiąc; dzień)

Rok jest liczbą całkowitą w zakresie od 1583 do 9957 lub od 0 do 99.

Wybierając pozycje – LibreOffice Ogólne można ustawić rok, od którego dwucyfrowa liczba będzie rozpoznawana jako 20xx.

Miesiąc jest liczbą całkowitą w zakresie od 1 do 12 oznaczającą miesiąc.

Dzień jest liczbą w zakresie od 1 do 31 oznaczającą dzień miesiąca.

Wyższe wartości określające miesiąc i dzień są przenoszone do następnej cyfry. Wprowadzenie formuły =DATA(00;12;31) daje w wyniku "31.12.2000", natomiast wprowadzenie formuły =DATA(00;13;31) - "31.01.2001".

Przykłady

=DATA(00;1;31) zwraca wartość 31.01.2000

Prosimy o wsparcie!