COUNTIFS

Returns the count of cells that meet criteria in multiple ranges.

tip

This function is available since LibreOffice 4.0.


Składnia

COUNTIFS(Range; Criterion[; Range2; Criterion2][; ... ; [Range127; Criterion127]])

Range1 – required argument. It is a range of cells, a name of a named range, or a label of a column or a row, to which the corresponding criterion is to be applied.

Criterion: A criterion is a single cell Reference, Number or Text. It is used in comparisons with cell contents.

A reference to an empty cell is interpreted as the numeric value 0.

A matching expression can be:

Zakres2 – Opcjonalnie. Zakres2 i wszystkie następujące oznaczają to samo co Zakres1.

Criterion2 – Optional. Criterion2 and all the following mean the same as Criterion.

The search supports wildcards or regular expressions. With regular expressions enabled, you can enter "all.*", for example to find the first location of "all" followed by any characters. If you want to search for a text that is also a regular expression, you must either precede every character with a "\" character, or enclose the text into \Q...\E. You can switch the automatic evaluation of wildcards or regular expression on and off in - LibreOffice Calc - Calculate.

warning

When using functions where one or more arguments are search criteria strings that represents a regular expression, the first attempt is to convert the string criteria to numbers. For example, ".0" will convert to 0.0 and so on. If successful, the match will not be a regular expression match but a numeric match. However, when switching to a locale where the decimal separator is not the dot makes the regular expression conversion work. To force the evaluation of the regular expression instead of a numeric expression, use some expression that can not be misread as numeric, such as ".[0]" or ".\0" or "(?i).0".


Range, Range2, ... and Criterion, Criterion2, ... must have the same size, otherwise the function returns err:502 - Invalid argument.

note

The logical relation between criteria can be defined as logical AND (conjunction). In other words, if and only if all given criteria are met, a value from the corresponding cell of the given Func_Range is taken into calculation.


Ta funkcja może mieć do 255 argumentów, co oznacza, że ​​można podać 127 zakresów kryteriów i kryteriów dla nich.

Jeśli komórka zawiera PRAWDA, jest traktowana jak 1. Jeśli zawiera FAŁSZ – jak 0 (zero).

note

Funkcja ta jest częścią standardu Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) w wersji 1.2. (ISO/IEC 26300:2-2015)


Przykład

Poniżej opisano działanie tego pola na tabeli

A

B

C

1

Nazwa produktu

Sprzedaże

Przychód

2

ołówek

20

65

3

ołów

35

85

4

notes

20

190

5

książka

17

180

6

piórnik

nie

nie


warning

We wszystkich przykładach poniżej, zakresy dla sumy obliczeń zawierają wiersz #6, który jest ignorowany, ponieważ zawiera tekst.


Proste użycie

=LICZ.WARUNKI(B2:B6;">=20")

Oblicza ilość wierszy z zakresu B2:B6 z wartościami większymi niż lub równymi do 20. Zwraca 3, ponieważ piąty i szósty wiersz nie spełniają kryterium.

=LICZ.WARUNKI(B2:B6;">=20";C2:C6;">70")

Oblicza ilość wierszy zawierających jednocześnie wartości większe niż 70 w zakresie C2:C6 oraz wartości większe niż lub równe do 20 w zakresie B2:B6.Zwraca 2, ponieważ drugi, piąty i szósty wiersz nie nie spełniają co najmniej jednego kryterium.

Użycie wyrażeń regularnych i funkcji zagnieżdżonych

For these examples to work as described, make sure that Enable regular expressions in formulas is selected in - LibreOffice Calc - Calculate.

=LICZ.WARUNKI(B2:B6;"[:alfa:]*")

Oblicza ilość wierszy z zakresu B2:B6, które zawierają wyłącznie symbole alfabetu. Zwraca 1, ponieważ tylko szósty wiersz spełnia kryterium.

=LICZ.WARUNKI(B2:B6;">"&MIN(B2:B6);B2:B6;"<"&MAKS(B2:B6))

Oblicza ilość wierszy z zakresu B2:B6, wyłączając wiersze z minimalnymi i maksymalnymi wartościami tego zakresu. Zwraca 2, ponieważ trzeci, piąty i szósty wiersz nie spełniają co najmniej jednego kryterium.

=LICZ.WARUNKI(A2:A6;"ołów.*";B2:B6;"<"&MAKS(B2:B6))

Oblicza ilość wierszy, które odpowiadają wszystkim komórkom z zakresu A2:A6 zaczynającym się od słowa "ołów" i do wszystkich komórek z zakresu B2:B6, oprócz ich maksimum. Zwraca 1, ponieważ tylko drugi wiersz spełnia wszystkie kryteria.

Odwołanie do komórki jako kryterium

Jeśli chcesz łatwo zmienić kryterium, możesz określić je w osobnej komórce i użyć odwołań do tej komórki w warunku funkcji LICZ.WARUNKI. Na przykład: powyższa funkcja może być przepisana następująco:

=LICZ.WARUNKI(A2:A6;E2&".*";B2:B6;"<"&MAKS(B2:B6))

Jeśli E2 = ołów, funkcja zwraca 1, ponieważ łącze do komórki jest zastąpione jego treścią i działa jak funkcja powyżej.

Otwórz plik z przykładem:

Please support us!