Funkcja KONWERTUJ

Konwertuje wartość z jednej jednostki miary na odpowiadającą wartość w innej jednostce miary. Wprowadź jednostki miary bezpośrednio jako tekst w cudzysłowie lub jako odniesienie. Jednostki miary określone w argumentach muszą odpowiadać obsługiwanym symbolom jednostek, w których rozróżniana jest wielkość liter. Na przykład symbolem jednostki „niuton” jest wielka litera „N”.

Jednostki miary rozpoznawane przez KONWERTUJ dzielą się na 13 grup, które są wymienione poniżej. KONWERTUJ wykona konwersję pomiędzy dowolnymi dwiema jednostkami w jednej grupie, ale odrzuci wszelkie żądania konwersji pomiędzy jednostkami w różnych grupach.

Można także dodawać przedrostki binarne i dziesiętne do jednostek miar, które je obsługują. Lista wszystkich prefiksów i odpowiadających im mnożników jest pokazana poniżej.

warning

Ta funkcja może nie być kompatybilna z innym oprogramowaniem do obsługi arkuszy kalkulacyjnych.


Składnia

KONWERTUJ(liczba; jednostka_wyjściowa; jednostka_docelowa)

Liczba to liczba do konwersji.

Jednostka_wyjściowa to jednostka wyjściowa przekształcanej liczby.

Jednostka_docelowa to jednostka docelowa przekształcanej liczby. Obie jednostki muszą być tego samego typu.

warning

Jeśli Jednostka_wyjściowa i Jednostka_docelowa nie są prawidłowymi jednostkami z tej samej grupy, wówczas KONWERTUJ zgłasza błąd nieprawidłowego argumentu (Błąd:502).


Przykłady

=KONWERTUJ(-10; "C"; "F")

W tym przypadku funkcja konwertuje -10 stopni Celsjusza na stopnie Fahrenheita, zwracając wartość 14. Nie ma prostej multiplikatywnej zależności między jednostkami temperatury, ponieważ używane są różne punkty odniesienia. Zatem, podobnie jak w tym przypadku, wejściową liczbę ujemną można przekonwertować na wartość dodatnią.

=KONWERTUJ(3,5; "mi"; "m")

Funkcja konwertuje 3,5 mili angielskiej na metry i zwraca liczbę 5632,704. Obie jednostki należą do grupy długości i odległości.

=KONWERTUJ(256; "Gibit"; "Mibyte")

Tutaj funkcja konwertuje 256 gibibitów na mebibajty, zwracając wartość 32768. Obie jednostki (bit i bajt) należą do grupy informacyjnej i obsługują przedrostki binarne.

=KONWERTUJ(1; "dyn"; "e")

W tym przypadku funkcja zwraca błąd nieprawidłowego argumentu (Błąd:502), ponieważ dwie jednostki (dyn i erg) znajdują się w różnych grupach (siła i energia).

Jednostki miary

Poniżej znajdują się grupy miar jednostek obsługiwane przez funkcję KONWERTUJ. Należy pamiętać, że konwersja może nastąpić tylko pomiędzy jednostkami należącymi do tej samej grupy.

note

Kolumna Prefiks wskazuje, czy dana jednostka miary obsługuje przedrostki.


Obszar

note

Niektóre jednostki miary mają więcej niż jeden akceptowany symbol. Akceptowane symbole jednostek są oddzielone średnikami w kolumnie Symbol jednostki.


Symbol jednostki

Opis

Prefiks

"ang2" ; "ang^2"

Angstrem kwadratowy

Tak

"ar"

Ar

Tak

"ft2" ; "ft^2"

Stopa kwadratowa

Nie

"ha"

Hektar

Nie

"in2" ; "in^2"

Cal kwadratowy

Nie

"ly2" ; "ly^2"

Rok świetlny kwadratowy

Nie

"m2" ; "m^2"

Metr kwadratowy

Tak

"mi2" ; "mi^2"

Mila międzynarodowa kwadratowa

Nie

"Morgen"

Morga

Nie

"Nmi2" ; "Nmi^2"

Mila morska kwadratowa

Nie

"Pica2" ; "Pica^2" ; "picapt2" ; "picapt^2"

Punkt typograficzny kwadratowy

Nie

"pica2" ; "pica^2"

Cycero kwadratowy

Nie

"uk_acre" ; "acre"

Akr międzynarodowy

Nie

"us_acre"

Akr amerykański

Nie

"yd2" ; "yd^2"

Jard kwadratowy

Nie


Energia

Symbol jednostki

Opis

Prefiks

"BTU" ; "btu"

Brytyjska jednostka ciepła

Nie

"c"

Kaloria termochemiczna

Tak

"cal"

Kaloria (International Steam Table)

Tak

"e"

Erg

Tak

"eV" ; "ev"

Elektronowolt

Tak

"flb"

Funt na stopę

Nie

"HPh" ; "hh"

Koń mechaniczny na godzinę

Nie

"J"

Dżul

Tak

"Wh" ; "wh"

Watogodzina

Tak


Gęstość strumienia

Symbol jednostki

Opis

Prefiks

"ga"

Gaus

Tak

"T"

Tesla

Tak


Siła

Symbol jednostki

Opis

Prefiks

"dyn" ; "dy"

Dyna

Tak

"N"

Niuton

Tak

"lbf"

Funt-siła

Nie

"pond"

Funt

Tak


Informacja

Symbol jednostki

Opis

Prefiks

"bit"

Bit

Tak

"byte"

Bajt

Tak


Długość i odległość

Symbol jednostki

Opis

Prefiks

"ang"

Angstrem

Tak

"ell"

Łokieć

Nie

"ft"

Stopa

Nie

"in"

Cal

Nie

"ly" ; "lightyear"

Rok świetlny

Tak

"m"

Metr

Tak

"mi"

Mila międzynarodowa

Nie

"Nmi"

Mila morska

Nie

"parsec" ; "pc"

Parsek

Tak

"Pica" ; "picapt"

Punkt cycero

Nie

"pica"

Cycero

Nie

"survey_mi"

Mila amerykańska

Nie

"yd"

Jard

Nie


Masa i ciężar

Symbol jednostki

Opis

Prefiks

"cwt" ; "shweight"

Krótki cetnar

Nie

"g"

Gram

Tak

"grain"

Gran

Nie

"lbm"

Funt

Nie

"ozm"

Uncja

Nie

"pweight"

Pennyweight

Nie

"sg"

Slug

Nie

"stone"

Kamień

Nie

"ton"

Tona krótka

Nie

"u"

Jednostka masy atomowej

Tak

"uk_cwt" ; "lcwt" ; "hweight"

Długi cetnar

Nie

"uk_ton" ; "LTON" ; "brton"

Tona długa

Nie


Moc

Symbol jednostki

Opis

Prefiks

"HP" ; "h"

Koń mechaniczny

Nie

"PS"

Metryczny koń mechaniczny

Nie

"W" ; "w"

Wat

Tak


Ciśnienie

Symbol jednostki

Opis

Prefiks

"atm" ; ("at")(1)

Atmosfera wzorcowa

Tak

"mmHg"

Milimetr słupa rtęci

Tak

"Pa"

Paskal

Tak

"psi"

Funt na cal kwadratowy

Nie

"Torr"

Tor

Nie


warning

1 – Jednostka „at” jest przestarzała. Zamiast tego użyj „atm”.


Prędkość

Symbol jednostki

Opis

Prefiks

"admkn"

Węzeł morski

Nie

"kn"

Węzeł międzynarodowy

Nie

"m/h" ; "m/hr"

Metry na godzinę

Tak

"m/s" ; "m/sec"

Metry na sekundę

Tak

"mph"

Mile na godzinę

Nie


Temperatura

Symbol jednostki

Opis

Prefiks

"C" ; "cel"

Stopień Celsjusza

Nie

"F" ; "fah"

Stopień Fahrenheita

Nie

"K" ; "kel"

Kelwin

Tak

"Rank"

Stopień Rankine’a

Nie

"Reau"

Stopień Réaumura

Nie


Czas

Symbol jednostki

Opis

Prefiks

"day" ; "d"

Dzień

Nie

"hr"

Godzina

Nie

"mn" ; "min"

Minuta

Nie

"sec" ; "s"

Sekunda

Tak

"yr"

Rok

Nie


Objętość

Symbol jednostki

Opis

Prefiks

"ang3" ; "ang^3"

Angstrem sześcienny

Tak

"barrel"

Baryłka ropy

Nie

"bushel"

Buszel amerykański

Nie

"cup"

Kubek amerykański

Nie

"ft3" ; "ft^3"

Stopa sześcienna

Nie

"gal"

Galon amerykański

Nie

"Glass"(2)

Szklanka australijska (200 mililitrów)

Nie

"GRT" ; "regton"

Tona rejestrowa brutto

Nie

"Humpen"(2)

Kufel (500 mililitrów)

Nie

"in3" ; "in^3"

Cal sześcienny

Nie

"l" ; "L" ; "lt"

Litr

Tak

"ly3" ; "ly^3"

Rok świetlny sześcienny

Nie

"m3" ; "m^3"

Metr sześcienny

Tak

"mi3" ; "mi^3"

Mila międzynarodowa sześcienna

Nie

"Middy"(2)

Kufel australijski (285 mililitrów)

Nie

"MTON"

Tona pomiarowa

Nie

"Nmi3" ; "Nmi^3"

Mila morska sześcienna

Nie

"oz"

Uncja płynu amerykańska

Nie

"Pica3" ; "Pica^3" ; "picapt3" ; "picapt^3"

Cubic pica point

Nie

"pica3" ; "pica^3"

Cycero sześcienne

Nie

"pt" ; "us_pt"

Kufel amerykański

Nie

"qt"

Kwarta amerykańska

Nie

"Schooner"(2)

Szkuner australijski (425 mililitrów)

Nie

"Sixpack"(2)

Sześciopak (2 litry)

Nie

"tbs"

Łyżka stołowa amerykańska

Nie

"tsp"

Łyżeczka amerykańska

Nie

"tspm"

Łyżeczka metryczna

Nie

"uk_gal"

Galon angielski

Nie

"uk_pt"

Kufel angielski

Nie

"uk_qt"

Kwarta angielska

Nie

"yd3" ; "yd^3"

Jard sześcienny

Nie


note

2 – Jednostki te nie są częścią standardu Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format dla funkcji KONWERTUJ. Są zachowane w celu zapewnienia kompatybilności wstecznej.


Prefiksy

Prefiksy dziesiętne

Prefiks

Mnożnik

Y (yotta)

1024

Z (zetta)

1021

E (exa)

1018

P (peta)

1015

T (tera)

1012

G (giga)

109

M (mega)

106

k (kilo)

103

h (hecto)

102

e (deca)

101

d (deci)

10-1

c (centi)

10-2

m (milli)

10-3

u (micro)

10-6

n (nano)

10-9

p (pico)

10-12

f (femto)

10-15

a (atto)

10-18

z (zepto)

10-21

y (yocto)

10-24


Prefiksy binarne

Prefiks

Mnożnik

Yi (yobi)

280

Zi (zebi)

270

Ei (exbi)

260

Pi (pebi)

250

Ti (tebi)

240

Gi (gibi)

230

Mi (mebi)

220

ki (kibi)

210


Szczegóły techniczne

Ta funkcja nie jest częścią standardu Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format. Przestrzeń nazw to

ORG.OPENOFFICE.CONVERT

Prosimy o wsparcie!