ZŁĄCZ.TEKST

Łączy jeden lub więcej ciągów

ZŁĄCZ.TEKST jest rozwinięciem ZŁĄCZ.TEKSTY, ponieważ ZŁĄCZ.TEKST akceptuje również zakresy jako argumenty, takie jak B2:E5, K:K lub K:M.

Gdy używane są zakresy, komórki są przeglądane wiersz po wierszu (od góry do dołu) w celu połączenia.

Składnia

ZŁĄCZ.TEKST( Ciąg 1 [; Ciąg 2 [; … [; Ciąg 255]]] )

Ciąg 1, Ciąg 2, …, Ciąg 255 to ciągi znaków, odwołania do komórek lub zakresów komórek zawierających ciągi znaków.

Przykłady

=ZŁĄCZ.TEKST("Witaj ", A1:C3) łączy ciąg "Witaj" ze wszystkimi ciągami z zakresu A1:C3.

Szczegóły techniczne

tip

Ta funkcja jest dostępna od wersji 5.2 LibreOffice.


Ta funkcja nie jest częścią standardu Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format. Przestrzeń nazw to

COM.MICROSOFT.CONCAT

Prosimy o wsparcie!