KOLOR

Zwraca wartość numeryczną obliczoną przez kombinację trzech kolorów (czerwony, zielony i niebieski) oraz przez kanał alfa w systemie kolorów RGBA. Wynik zależy od koloru systemowego użytego w systemie.

Składnia

COLOR(Red; Green; Blue [; Alpha])

Czerwony, Zielony i Niebieski – argumenty wymagane. Wartość dla czerwonych, zielonych i niebieskich komponentów koloru. Wartości muszą być w przedziale od 0 do 255. Zero oznacza brak składową koloru, a 255 oznacza pełną składową koloru.

Alfa – argument opcjonalny. Wartość dla kanału alfa lub alfa kompozytu. Alfa jest liczbą całkowitą z przedziału od 0 do 255. Wartość zero alfa oznacza, że kolor jest całkowicie przezroczysty, natomiast wartość 255 w kanale alfa daje całkowicie nieprzezroczysty kolor.

Przykłady

COLOR(255;255;255;1) returns 33554431

COLOR(0;0;255;0) returns 255

COLOR(0;0;255;255) returns 4278190335

COLOR(0;0;400;0) returns Err:502 (Invalid argument) because the blue value is greater than 255.

Please support us!