KOLOR

Zwraca wartość numeryczną obliczoną przez kombinację trzech kolorów (czerwony, zielony i niebieski) oraz przez kanał alfa w systemie kolorów RGBA. Wynik zależy od koloru systemowego użytego w systemie.

Składnia

COLOR(Red; Green; Blue [; Alpha])

Czerwony, Zielony i Niebieski – argumenty wymagane. Wartość dla czerwonych, zielonych i niebieskich komponentów koloru. Wartości muszą być w przedziale od 0 do 255. Zero oznacza brak składową koloru, a 255 oznacza pełną składową koloru.

Alfa – argument opcjonalny. Wartość dla kanału alfa lub alfa kompozytu. Alfa jest liczbą całkowitą z przedziału od 0 do 255. Wartość zero alfa oznacza, że kolor jest całkowicie przezroczysty, natomiast wartość 255 w kanale alfa daje całkowicie nieprzezroczysty kolor.

Przykłady

COLOR(255;255;255;1) returns 33554431

COLOR(0;0;255;0) returns 255

COLOR(0;0;255;255) returns 4278190335

COLOR(0;0;400;0) returns Err:502 (Invalid argument) because the blue value is greater than 255.

Technical information

tip

Ta funkcja jest dostępna od wersji 4.4 LibreOffice.


This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

ORG.LIBREOFFICE.COLOR

Prosimy o wsparcie!