ASC

Konwertuje znaki dwubajtowe (o pełnej szerokości) na jednobajtowe (o połowie szerokości) znaki ASCII i katakana.

note

Zobacz https://wiki.documentfoundation.org/Calc/Features/JIS_and_ASC_functions, aby zapoznać się z tabelą konwersji.


Składnia

ASC(tekst)

Tekst: ciąg tekstowy zawierający znaki do konwersji.

note

Zastosowanie funkcji ASC do ciągu złożonego ze znaków jednobajtowych zwróci ciąg wejściowy bez żadnych modyfikacji.


Przykłady

=ASC("LibreOffice") zwraca ciąg "LibreOffice". Nie dokonano żadnych modyfikacji, ponieważ wszystkie znaki są znakami jednobajtowymi.

=ASC("ライト") zwraca ciąg "ライト", który składa się ze znaków jednobajtowych.

Prosimy o wsparcie!