AGREGUJ function

Zwraca wyniki agregacji obliczeń w zakresie. Dostępne są różne funkcje agregacji z listy poniżej. Funkcja agregacji pozwala pominąć ukryte wiersze, błędy SUMY.CZĘŚCIOWE i inne wyniki funkcji AGREGUJ w obliczeniach.

note

Funkcja AGREGUJ jest stosowana do pionowych zakresów danych wraz z aktywowanym autofiltrem. Jeśli autofiltr nie jest aktywowany, automatyczne przeliczanie wyniku funkcji nie działa dla nowo ukrytych wierszy. Nie jest przewidziane, aby funkcja ta działała z poziomymi zakresami, jednakże może być stosowana z pewnymi ograniczeniami. W szczególności funkcja AGREGUJ stosowana do poziomych zakresów danych nie rozpoznaje ukrytych kolumn, jednakże poprawnie pomija błędy i wyniki SUMY.CZĘŚCIOWE i innych funkcji AGREGUJ osadzonych w rzędzie.


Składnia

AGGREGATE(Function; Option; Number 1[; Number 2][; ... ;[Number 253]])

lub

AGGREGATE(Function; Option; Array[; k])

Funkcja – argument obligatoryjny. Indeks funkcji A lub odwołanie do komórki z wartością od 1 do 19, w zgodzie z następującą tabelą:

Indeks funkcji

Zastosowana opcja

1

ŚREDNIA

2

LICZBA

3

NIEPUSTE

4

MAKS

5

MIN

6

ILOCZYN

7

ODCH.STANDARD.PRÓBKI

8

ODCH.STAND.POPUL

9

SUMA

10

WARIANCJA.PRÓBKI

11

WARIANCJA.POP

12

MEDIANA

13

WYST.NAJCZĘŚCIEJ.WART

14

MAKS.K

15

MIN.K

16

PERCENTYL.PRZEDZ.ZAMK

17

KWARTYL.PRZEDZ.ZAMK

18

PERCENTYL.PRZEDZ.OTW

19

KWARTYL.PRZEDZ.OTW


Opcja – argument obligatoryjny. Indeks opcji lub odwołanie do komórki z wartością od 0 do 7 determinuje co należy zignorować w zakresie dla funkcji.

Indeks opcji

Zastosowana opcja

0

Ignoruj tylko zagnieżdżone funkcje SUMY.CZĘŚCIOWE i AGREGUJ

1

Ignoruj tylko ukryte wiersze, zagnieżdżone funkcje SUMY.CZĘŚCIOWE i AGREGUJ

2

Ignoruj tylko błędy, zagnieżdżone funkcje SUMY.CZĘŚCIOWE i AGREGUJ

3

Ignoruj ukryte wiersze, błędy, zagnieżdżone funkcje SUMY.CZĘŚCIOWE i AGREGUJ

4

Niczego nie ignoruj

5

Ignoruj tylko ukryte wiersze

6

Ignoruj tylko błędy

7

Ignoruj tylko ukryte wiersze i błędy


Number1 – required argument. The first numeric argument (if the range is set by a list of values inside the function) or a reference to a cell that contains it.

Number2, 3, ... – optional. A numeric argument or a reference to a cell (up to 253 arguments), for which you need the aggregate value.

Array – required argument. The array can be specified by the boundaries of the range, the name of the named range or the column label.

note

Aby użyć etykiet kolumn, funkcja "Automatycznie znajdź etykiety kolumn i wierszy" musi być włączona.


k – required argument for the following functions: LARGE, SMALL, PERCENTILE.INC, QUARTILE.INC, PERCENTILE.EXC, QUARTILE.EXC. It is a numeric argument, which must correspond to the second argument of these functions.

Przykład

A

B

C

1

KolumnaJeden

KolumnaDwa

KolumnaTrzy

2

34

11

12

3

10

56

35

4

#DZIEL/0!

5

3

5

20

8

1

6

0

8

9

7

#ARG!

20

21

8

5

7

8

9

14

0

5


=AGREGUJ(4;2;A2:A9)
Zwraca maksymalną wartość dla zakresu A2:A9 = 34, podczas gdy =MAKS(A2:A9) zwraca błąd BŁĄD:511.

=AGREGUJ(9;5;A5:C5)
Zwraca sumę dla zakresu A5:C5 = 29, nawet jeśli część kolumn jest ukrytych.

=AGREGUJ(9;5;B2:B9)
Zwraca sumę kolumny B = 115. Jeśli jakiś wiersz jest ukryty, funkcja pomija jego wartość. Na przykład: jeśli siódmy wiersz jest ukryty, funkcja zwraca 95.

Jeśli potrzebujesz zastosować funkcję z zakresem 3D, poniższy przykład pokazuje jak to zrobić.

=AGREGUJ(13;3;Arkusz1.B2:B9:Arkusz3.B2:B9)
Funkcja zwraca tryb wartości drugiej kolumny przez arkusze 1:3 (zawierające te same dane) = 8.

Możesz użyć w formule odwołań do komórki lub do zakresu dla każdego argumentu. Następujący przykład pokazuje, jak to działa. Ponadto pokazuje, jak użyć etykiet kolumn do określenia tablicy.

=AGREGUJ(E3;E5;'KolumnaJeden')
Jeśli E3 = 13 i E5 = 7, funkcja zwraca tryb pierwszej kolumny = 10.

Technical information

tip

Ta funkcja jest dostępna od wersji 4.4 LibreOffice.


This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

COM.MICROSOFT.AGGREGATE

Prosimy o wsparcie!