warning

Microsoft Excel błędnie zakłada, że rok 1900 jest rokiem przestępnym i uznaje nieistniejący dzień 29.02.1900 za ważny w obliczeniach dat. Dlatego daty wcześniejsze niż 01.03.1900 są różne w programach Excel i Calc.


Składnia

Przykłady

Zwraca

Tak

Nie

note

Liczba zespolona A jest wyrażeniem ciągu otrzymanym w postaci "a+bi" lub "a+bj", gdzie a i b są liczbami.


note

Jeśli liczba zespolona jest liczbą rzeczywistą (b=0), to może być wyrażeniem ciągu lub wartością liczbową.


warning

Funkcja zwraca zawsze ciąg reprezentujący liczbę zespoloną.


warning

Jeśli otrzymano liczbę zespoloną z jej częścią (a lub b) równą zeru, część ta nie jest wyświetlana.


Część urojona jest równa zeru, więc nie jest wyświetlana w wynikach.

Wynik jest zaprezentowany w postaci formatu ciągu, który posiada znaki "i" oraz "j" jako jednostkę urojoną.

Ciąg 1 [; Ciąg 2 [; … [; Ciąg 255]]]

Ciąg 1, Ciąg 2, …, Ciąg 255 to ciągi znaków, odwołania do komórek lub zakresów komórek zawierających ciągi znaków.

Liczba całkowita 1 [; Liczba całkowita 2 [; … [; Liczba całkowita 255]]]

Liczba całkowita 1, Liczba całkowita 2, …, Liczba całkowita 255 to liczby całkowite, odwołania do komórek lub zakresów komórek zawierających liczby całkowite.

Liczba 1 [; Liczba 2 [; … [; Liczba 254]]]

Liczba 1, Liczba 2, … , Liczba 254 to liczby, odwołania do komórek lub zakresów komórek zawierających liczby.

Liczba 1 [; Liczba 2 [; … [; Liczba 255]]]

Liczba 1, Liczba 2, … , Liczba 255 to liczby, odwołania do komórek lub zakresów komórek zawierających liczby.

Wartość logiczna 1 [; Wartość logiczna 2 [; … [; Wartość logiczna 255]]]

Wartość logiczna 1, Wartość logiczna 2, … , Wartość logiczna 255 to wartości logiczne, odwołania do komórek lub zakresów komórek zawierających wartości logiczne.

Liczba zespolona 1 [; Liczba zespolona 2 [; … [; Liczba zespolona 255]]]

Liczba zespolona 1, Liczba zespolona 2, … , Liczba zespolona 255 to liczby zespolone, odwołania do komórek lub zakresów komórek liczb zespolonych. Liczby zespolone wprowadza się w postaci "x+yi" lub "x+yj".

Odwołanie 1 [; Odwołanie 2 [; … [; Odwołanie 255]]]

Odwołanie 1, Odwołanie 2, … , Odwołanie 255 to odwołania do komórek.

Funkcja ta jest zawsze przeliczana za każdym razem, gdy następuje ponowne obliczenie.

Prosimy o wsparcie!