Formuła na wartość

Zastępuje komórkę formuły wartością obliczoną przez formułę. Formuła została utracona.

Aby wykonać tę operację...

Zaznacz komórkę formuły lub zakres komórek formuły i wybierz Dane - Oblicz - Formuła na wartość


Użyj tego polecenia, aby przekonwertować komórki z formułami na komórki danych. Zawartość przekonwertowanych komórek staje się statyczna i nie zostanie ponownie przeliczona.

Prosimy o wsparcie!