Grafika

Otwiera podmenu umożliwiające edycję właściwości zaznaczonego obiektu.

Pozycja i rozmiar

Zmienia rozmiar, przesuwa, obraca lub pochyla zaznaczony obiekt.

Linia

Ustawia opcje formatowanie dla zaznaczonej linii.

Obszar

Ustawia właściwości wypełnienia wybranego obiektu rysunkowego.

Określ atrybuty tekstu

Ustawia układ i właściwości zakotwiczenia tekstu w zaznaczonym obiekcie rysunkowym lub tekstowym.

Punkty

Włącza i wyłącza tryb Edycja punktów dla wstawionej linii odręcznej.

Prosimy o wsparcie!