Słupek danych - Więcej opcji

Wartości wejściowe

Minimum:

Ustaw minimalną wartość, dla której słupek danych nie zaczyna się wypełniać.

Maksimum:

Ustaw maksymalną wartość, dla której słupek danych zostanie całkowicie wypełniony.

Opcje ustawienia wartości minimalnej i maksymalnej to:

Kolory słupka

Dodatnie:

Ustaw kolor dla wartości dodatnich. Domyślnie jest ustawiony na kolor niebieski.

Ujemne:

Ustaw kolor dla wartości ujemnych. Domyślnie jest ustawiony na kolor czerwony.

Wypełnienie:

Wybierz kolor i gradient wypełnienia.

Osie

Położenie osi pionowej:

Ustaw położenie osi pionowej w komórce.

Kolor osi pionowej:

Wybierz kolor osi pionowej.

Długości słupka

Minimalna długość słupka (%):

Ustaw minimalną długość słupka danych w procentach w stosunku do długości komórki.

Maksymalna długość słupka (%):

Ustaw maksymalną długość słupka danych w procentach w stosunku do długości komórki.

Wyświetl tylko słupek

Wyświetlany jest tylko słupek danych. Wartość staje się ukryta.

Prosimy o wsparcie!