Form

Data Entry Form is a tool to make table data entry easy in spreadsheets. With the Data Entry Form, you can enter, edit and delete records (or rows) of data and avoid horizontal scrolling when the table has many columns or when some columns are very wide.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Dane – Formularz....


Przygotowanie formularza wprowadzania danych

Aby tabela danych Calc była efektywna, powinna mieć wiersz nagłówka, gdzie każda zawartość komórki jest etykietą kolumny. Zawartość komórek nagłówka staje się etykietą każdego pola danych w formularzu.

Aktywowanie formularza

  1. Umieść kursor w wierszu nagłówka tabeli.

  2. Wybierz Dane - Formularz....

Wypełnienie formularza z danymi

Wprowadź dane w polach tekstowych. Wciśnij Enter lub kliknijNowy aby dodać je do tabeli.

Przyciski dialogowe formularzy

Nowy: wypełnij rekord (komórki wiersza tabeli) zawartością pól formularza i przejdź do następnego rekordu lub dodaj nowy rekord na dole tabeli.

Usuń: usuwa bieżący rekord.

Przywróć:edytuje pole formularza, przywraca zawartość rekordu do stanu początkowego.

Poprzedni rekord: przechodzi do poprzedniego rekordu (wiersz tabeli).

Następny rekord: przechodzi do następnego rekordu.

Zamknij: zamyka formularz.

Okno dialogowe formularza i komórki wiersza nagłówka jako etykiety pól

tip

Użyj klawiszy Tab i Shift-Tab , aby przeskoczyć i powrócić między polami tekstowymi w oknie dialogowym formularza.


tip

Również można użyć paska przewijania formularza do przenoszenia między polami tekstowymi.


Ponowne otwieranie okna formularza

Aby ponownie otworzyć okno formularza, umieść kursor w wierszu nagłówka i Otwórz formularz. Wyświetlany rekord w oknie dialogowym formularz jest pierwszy rekord danych. Przejść do ostatniego rekordu przed wprowadzania nowych danych w inny sposób będzie można edytować bieżący rekord.

Prosimy o wsparcie!