Weekend jest parametrem opcjonalnym – liczba lub ciąg użyty do określenia dni tygodnia, będącymi dniami wolnymi od pracy. Weekend jest liczbą lub ciągiem określającym datę wystąpienia dni wolnych od pracy. Wartości liczbowe weekendu wskazują następujące dni wolne od pracy:

Liczby od 1 do 7 dla weekendów trwających dwa dni oraz od 11 do 17 dla weekendów trwających jeden dzień.

Liczba

Weekend

1 lub pominięty

sobota i niedziela

2

niedziela i poniedziałek

3

poniedziałek i wtorek

4

wtorek i środa

5

środa i czwartek

6

czwartek i piątek

7

piątek i sobota

11

tylko niedziela

12

tylko poniedziałek

13

tylko wtorek

14

tylko środa

15

tylko czwartek

16

tylko piątek

17

tylko sobota


Ciąg Weekend dostarcza inny sposób określenia tygodniowych dni wolnych od pracy. Musi on zawierać siedem (7) znaków - zer (0) dla dni roboczych oraz jedynek (1) dla dni wolnych od pracy. Każdy znak reprezentuje dzień tygodnia, zaczynając od poniedziałku. Tylko 1 i 0 są poprawne. Zapis "1111111" jest błędny i nie powinien być użyty. Dla przykładu: zapis ciągu "0000011" określa sobotę i niedzielę jako dni wolne od pracy.

Dni_wolne są opcjonalną listą dat zaliczaną do dni wolnych od pracy. Lista może być podana w zakresie komórek.

Prosimy o wsparcie!