Style komórki

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Widok - Style.


Organizator

Ustaw opcje zaznaczonego stylu.

Określ formatowanie i czcionkę, którą chcesz zastosować.

Wyrównanie

Ustawia opcje wyrównania dla zawartości bieżącej komórki lub zaznaczonych komórek.

Typografia azjatycka

Set the typographic options for cells or paragraphs in Asian language files. To enable Asian language support, choose Language Settings - Languages in the Options dialog box, and then select the Enabled box in the Asian language support area. The Asian typography options are ignored in HTML documents.

Krawędzie

Określa opcje ustawień obramowania dla zaznaczonych obiektów.

Set the fill options for the selected drawing object or document element.

Ochrona komórek

Definiuje opcje ochrony zaznaczonych komórek.

Resetuj

Resetuje zmiany dokonane na bieżącej karcie do tych, które mają zastosowanie po otwarciu tego okna dialogowego.

Prosimy o wsparcie!