Style komórki

Aby wykonać tę operację...


Organizator

Ustaw opcje zaznaczonego stylu.

Określ formatowanie i czcionkę, którą chcesz zastosować.

Wyrównanie

Ustawia opcje wyrównania dla zawartości bieżącej komórki lub zaznaczonych komórek.

Typografia azjatycka

Ustaw opcje typograficzne dla komórek lub akapitów w plikach w językach azjatyckich. Aby włączyć obsługę języków azjatyckich, wybierz Języki i ustawienia regionalne - Ogólne w oknie dialogowym Opcje, a następnie zaznacz pole Włączone w oknie Obsługa języków azjatyckich. Opcje typografii azjatyckiej są ignorowane w dokumentach HTML.

Krawędzie

Określa opcje ustawień obramowania dla zaznaczonych obiektów.

Obszar (tło, wyróżnienie)

Ustaw opcje wypełnienia zaznaczonego obiektu rysunkowego lub elementu dokumentu.

Ochrona komórek

Definiuje opcje ochrony zaznaczonych komórek.

Resetuj

Resetuje zmiany dokonane na bieżącej karcie do tych, które mają zastosowanie po otwarciu tego okna dialogowego.

Prosimy o wsparcie!