Tekst pomocy

Wprowadź wiadomość, którą chcesz wyświetlić, gdy komórka lub zakres komórek jest zaznaczony w arkuszu.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz kartę Dane - Poprawność danych - Pomoc przy wprowadzaniu.


Pokaż pomoc po zaznaczeniu komórki

Po zaznaczeniu komórki lub zakresu komórek wyświetla komunikat wprowadzony z polu Zawartość.

Ikona ostrzeżenia

Wprowadzenie tekstu w polu Zawartość tego okna dialogowego, a następnie zaznaczenie i usunięcie zaznaczenia tego pola wyboru powoduje utratę tekstu.


Zawartość

Tytuł

Określa tytuł, który ma być wyświetlany po zaznaczeniu komórki lub zakresu komórek.

Tekst pomocy

Wprowadź wiadomość, którą chcesz wyświetlić, gdy komórka lub zakres komórek jest zaznaczony.

Prosimy o wsparcie!