Kryteria

Określa reguły sprawdzania poprawności dla wybranych komórek.

Aby wykonać tę operację...

KartaDane - Poprawność danych - Kryteria.


Można na przykład zdefiniować następujące kryteria: "Liczby pomiędzy 1 i 10" lub "Teksty nie dłuższe niż 20 znaków".

Zezwalaj

Kliknij opcję sprawdzania poprawności dla wybranych komórek.

Dostępne są następujące warunki:

Warunek

Efekt

Wszystkie wartości

Bez ograniczeń.

Whole numbers

Warunek jest spełniony tylko przez liczby całkowite.

Dziesiętny

Warunek jest spełniony tylko przez wszystkie liczby.

Data

Warunek jest spełniony przez wszystkie liczby. Wprowadzone wartości zostaną odpowiednio sformatowane podczas następnego wyświetlenia okna dialogowego.

Czas

Warunek jest spełniony przez wszystkie liczby. Wprowadzone wartości zostaną odpowiednio sformatowane podczas następnego wyświetlenia okna dialogowego.

Zakres komórek

Dopuszcza wyłącznie wartości podane w zakresie komórek. Zakres komórek można określić niejawnie jako nazwany zakres bazy danych lub nazwany zakres komórek. Zakres może się składać z jednej kolumny lub jednego wiersza komórek. W przypadku określenia zakresu kolumn i wierszy uwzględniona zostanie wyłącznie pierwsza kolumna.

Lista

Dopuszcza wyłącznie wartości lub ciągi określone na liście. Ciągi i wartości mogą być wymieszane. Liczby określają własne wartości, w związku z tym, jeśli na liście znajduje się liczba 1, wpis 100% także będzie poprawny.

Ikona notatki

Only up to 255 characters are saved, when using Excel format.


Długość tekstu

Warunek jest spełniony przez wpisy o długości zgodnej z warunkiem.

Custom

Only allow values that result in the formula entered in the Formula box to return TRUE, when the formula is calculated with the entered value. The formula can be any expression that evaluates to a boolean value of TRUE or FALSE, or returns a numerical value, where a nonzero value is interpreted as TRUE and 0 is interpreted as FALSE.

Formulas can use relative referencing. For example, if cells A1:A4 were selected, the cursor is in cell A1 and ISODD(A1) is entered into the Formula box, then only odd numbers could be entered into cells A1 through A4.


Zezwalaj na puste komórki

W połączeniu z funkcją dostępną za pomocą polecenia Narzędzia - Detektyw - Zaznacz kółkiem nieprawidłowe dane pozwala określić, czy puste komórki będą przedstawiane jako nieprawidłowe dane (wyłączone), czy nie (włączone).

Pokaż listę wyboru

Shows a list of all valid strings or values to select from. The list can also be opened by selecting the cell and pressing .

Sortuj wpisy rosnąco

Sortuje listę wyboru w kolejności rosnącej i filtruje duplikaty. Jeśli pole nie jest zaznaczone, uwzględniana jest kolejność występująca w źródle danych.

Źródło

Określa zakres komórek zawierający poprawne wartości lub tekst.

Wpisy

Określa poprawne wartości lub ciągi tekstowe.

Dane

Select the comparative operator that you want to use. The available operators depend on what you selected in the Allow box. If you select "between" or "not between", the Minimum and Maximum input boxes appear. Otherwise, only the Minimum, the Maximum, or the Value input boxes appear.

Wartość

Określa wartość odpowiednią dla opcji sprawdzania poprawności danych w polu Zezwalaj.

Minimum

Określa minimalną wartość odpowiednią dla opcji sprawdzania poprawności danych w polu Zezwalaj.

Maksimum

Określa maksymalną wartość odpowiednią dla opcji sprawdzania poprawności danych w polu Zezwalaj.

Prosimy o wsparcie!