Odśwież zakres

Aktualizuje zakres danych wstawiony z zewnętrznego źródła danych. Dane arkusza są aktualizowane w celu ich dopasowania do zewnętrznego źródła danych.

Aby wykonać tę operację...

Choose Data - Refresh Range.


Please support us!