Grupowanie

Grupowanie tabel przestawnych powoduje wyświetlenie okna dialogowego Grupowanie dla wartości lub danych.

Aby wykonać tę operację...

Choose Data - Group and Outline - Group.


Początek

Określa początek grupowania.

Automatycznie

Określa rozpoczęcie grupowania od najmniejszej wartości.

Ręcznie do

Umożliwia wprowadzenie wartości początkowej grupowania.

Koniec

Określa koniec grupowania.

Automatycznie

Określa zakończenie grupowania na największej wartości.

Ręcznie do

Umożliwia wprowadzenie wartości końcowej grupowania.

Grupuj według

Określa zakres wartości, dla której są obliczane granice każdej grupy.

Liczba dni

W przypadku grupowania wartości określających datę określa liczbę dni, według której ma się odbywać grupowanie.

Odstępy

W przypadku grupowania wartości określających datę określa odstępy, według których ma się odbywać grupowanie.

Please support us!