Usuń

Usuwa zaznaczoną tabelę przestawną.

Aby wykonać tę operację...

Choose Data - Pivot Table - Delete.


Please support us!