Usuń

Usuwa zaznaczoną tabelę przestawną.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Dane - Tabela przestawna - Usuń.


Prosimy o wsparcie!