Odśwież

Aktualizuje tabelę przestawną.

Po zaimportowaniu arkusza programu Excel zawierającego tabelę przestawną należy kliknąć tabelę, a następnie wybrać Dane - Tabela przestawna - Odśwież.

Aby wykonać tę operację...

Choose Data - Pivot Table - Refresh.


Please support us!